Verbreding Ring Utrecht gaat voorlopig niet door

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet opnieuw kijken naar de plannen voor verbreding van de Ring rond Utrecht. Dat bepaalde de Raad van State. TLN en evofenedex zijn teleurgesteld in de uitspraak en hopen dat er snel een oplossing komt.

​De Raad van State stelt dat dat de verbreding van de snelwegen leidt tot meer stikstofuitstoot, ook in natuurgebieden langs de weg. Volgens de minister zou dat de ‘natuurlijke kenmerken van die gebieden’ niet aantasten, maar de Raad van State zegt dat dit niet zeker is en stelt dat de minister opnieuw een afweging moet maken.
evofenedex en TLN pleiten al jaren voor de verbreding van de ring rondom Utrecht. Een uitbreiding van de centraal gelegen Utrechtse Ring is door de specifieke ligging een uiterst belangrijke verbinding voor het investeringsklimaat en vestigingsklimaat voor bedrijven en dus voor Nederlands nationaal verdienvermogen. Een volwaardige en bredere Ring rondom Utrecht is van (inter)nationale betekenis en ook van groot belang voor de aantrekkingskracht, groei en bloei van de regio en stad Utrecht.

Uitstel verbreding Ring Utrecht

De uitspraak van de Raad van State biedt helaas geen mogelijkheid om gedurende de voorbereidingen van het project de gevolgen voor de natuur ten aanzien van de stikstofuitstoot nader uit te werken. Het omvangrijke project zou starten in 2020 en in 2026 gereed zijn. Die planning komt nu zeer zeker in gevaar en dat is een slechte zaak voor de aanpak van een van de grootste fileknelpunten in Nederland. ​TLN en evofenedex benadrukken daarom dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het oordeel van de Raad van State serieus moeten nemen en de opgave rondom stikstofreductie gezamenlijk daadkrachtig moeten aanpakken. Alleen zo komt van uitstel geen afstel.

Eenduidig afwegingskader

De reductie van stikstof heeft als doel om het overschot aan stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen wel mogelijk te maken. Het aangrenzende landgoed Amelisweerd wordt volgens de minister niet aangetast. De Raad van State trekt dit oordeel van de minister van Infrastructuur en Waterstaat in twijfel.

evofenedex en TLN zijn zeer teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State. Samen met de minister hopen de organisaties dat er snel een oplossing komt. TLN en evofenedex pleiten ervoor dat de minister op de kortst mogelijke termijn de nadere onderbouwing bij haar besluit met de Kamer deelt en aangeeft hoe de stikstofuitstoot gecompenseerd kan worden. Daarnaast benadrukken de beide organisaties dat het noodzakelijk is dat met spoed een nationaal kader wordt ontwikkeld waarin het belang van stikstofreductie op natuur, anders dan Natura 2000 gebieden, en economische ontwikkeling in Nederland overal op een eenduidige wijze kan worden afgewogen. Zo blijven Nederlandse bedrijven ook in de toekomst bereikbaar en concurrerend én genieten we van een kwalitatief goede leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs