‘Verduurzaming sector vereist radicaal andere aanpak’

Als drijvende kracht achter economische groei draagt de transport- en logistieke sector een grote verantwoordelijkheid. Het milieu mag daar echter niet de dupe van worden. De IRU bracht de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart.

​Groei en verduurzaming van de transport- en logistieke sector dienen hand in hand te gaan. Dat concludeert de Internationale Unie voor het Wegvervoer (IRU) na uitgebreid onderzoek. Het komt nu met een plan van aanpak om de CO2-uitstoot in Europa richting 2050 substantieel te verminderen.

Combinatie

De IRU concludeert dat niet één oplossing, maar een combinatie van meerdere maatregelen nodig is om de gestelde doelen – 30% CO2-reductie in 2030 en 60% CO2-reductie in 2050 – binnen de transport- en logistieke sector te realiseren. Echter, waar de 2030-doelstelling nog haalbaar lijkt binnen het huidige transportsysteem, is de 2050-doelstelling louter realiseerbaar als er wordt gekozen voor een radicaal andere aanpak.

Focus tot 2030

Via wetgeving, aanpassing van materieel en toepassing van alternatieve brandstoffen is de komende jaren al een wezenlijke CO2-reductie te realiseren. Door verbetering van de aerodynamica en motorefficiency kan het brandstofverbruik omlaag. Ook verwacht de IRU een belangrijke reductie door de toepassing van geavanceerde biobrandstoffen ter vervanging van fossiele diesel. ICT en data sharing maken innovatieve vormen van logistieke samenwerking mogelijk. Het versnellen van zulke ontwikkelingen vergt adequate wet- en regelgeving.

Focus na 2030

Richting 2050 is volgens de IRU echter meer nodig, zoals de grootschalige inzet van hernieuwbare energiebronnen en de doorontwikkeling van de verschillende transportnetwerken. De voorbereidingen en ontwikkelingen in de komende jaren zullen na 2030 werkelijk op grote schaal moeten worden toegepast om de CO2-doelen te kunnen realiseren. Ontwikkelingen zoals de harmonisatie van logistieke systemen en autonoom rijdende voertuigen zullen dan in de EU ten volle toegepast moeten kunnen worden. Transportbrandstoffen bestaan dan voor ten minste 30% uit geavanceerde biobrandstoffen en 40 à 45% van het lange afstandsvervoer vindt dan elektrisch plaats. ‘Een hernieuwde focus op verduurzaming is voor de langere termijn absoluut noodzakelijk’, stelt de IRU. ‘Binnen de eigen operatie, maar zeker ook binnen het geheel van logistieke ketens.’

Impact

De IRU benadrukt dat vervoerders en logistiek dienstverleners meer stimulans behoeven om zich te verbinden aan duurzame oplossingen. Het bieden van inzicht in de impact van elke oplossingsrichting op de bedrijfsvoering verdient in dat kader alle aandacht. ‘Zodat vervoerders en logistiek dienstverleners de juiste keuze kunnen maken voor de korte én de langere termijn.’

Potentieel

Een geharmoniseerde methodiek voor het verzamelen, vastleggen, monitoren en borgen van de CO2-reductie in de EU moet volgens de IRU gaan bijdragen aan het draagvlak binnen de transport- en logistieksector om te willen verduurzamen. ‘Door op transparante wijze, liefst op bedrijfsniveau, het potentieel te laten zien, ontstaat de gewenste bereidheid om te investeren in verduurzaming. En alleen dan komen de gestelde doelen binnen handbereik.’

Het volledige IRU-onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs