Verhuizers in gesprek met de gemeente Amsterdam

Medio juli is er een gesprek gevoerd met de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de afdelingen juridisch en handhaving van de gemeente Amsterdam. Op basis van een ledenpoll onder verhuisbedrijven hebben OEV en TLN een gezamenlijke lobby richting de gemeente opgezet. Handhaving lijkt niet altijd volgens het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ te verlopen en de stroperige aanvraagprocedure rondom vergunningen wekt daarnaast ook veel irritatie op onder de verhuisbedrijven.

Om dit kenbaar te maken is er een gezamenlijke brief gestuurd en heeft de OEV ingesproken in de Amsterdamse adviescommissie. Daarop volgend werden beide organisaties uitgenodigd door de gemeente Amsterdam. Tijdens dit gesprek zijn de hindernissen die veel verhuizers in Amsterdam ervaren besproken. Zo is maatwerk niet of nauwelijks mogelijk en worden last-minute aanvragen daardoor geregeld opgepakt door ‘de onderkant’ van de markt, iets wat natuurlijk voorkomen zou moeten worden. Aanbieders uit diezelfde onderkant adverteren soms openlijk met verhuizen zonder vergunning, wat het gelijke speelveld onder druk zet. Daarnaast zijn er problemen met de bereikbaarheid van de informatienummers/hulplijnen en kunnen ondernemers nu nog niet rekenen op een betrouwbare afhandelingstermijn van de ontheffingsaanvraag.

In het gesprek werd ook ingegaan op het optreden van de Amsterdamse handhavingsafdeling. Bedrijven met een vergunning zien steeds vaker andere aanbieders verschijnen, die op willekeurige plekken zonder vergunning laden en lossen. Bovendien zien ze foutparkeerders die op de door hen gereserveerde plekken staan. De handhaving en/of sleepdiensten blijven in deze situaties geregeld achterwege of zijn niet snel genoeg ter plaatse, terwijl de erkende bedrijven (vanwege de goede herkenbaarheid) regelmatig worden gecontroleerd op de geldende ontheffing.

Reactie gemeente Amsterdam

De gemeente heeft aangegeven dit voorjaar te zijn gestart met het verbreden van de kennis bij de afdeling handhaving. Verschillende verkeerssituaties, zoals verhuizingen, worden daarmee hopelijk beter herkend en opgepakt. Ieder stadsdeel krijgt bovendien een ambtelijk aanspreekpunt voor lastige verkeerssituaties. In eerste instantie is deze persoon alleen voor de gemeenteambtenaren zelf beschikbaar, maar de OEV en TLN hebben ook aangedrongen op een aanspreekpunt voor ondernemers (i.p.v. het standaard 14 020 nummer). Hier werd positief op gereageerd. Verder heeft de gemeente toegezegd te kijken naar de snelheid van sleepdiensten, te proberen de lijn tussen de vergunningverlener en de handhaver kleiner te krijgen en na te gaan of er een kwetsbaarheidskaart over de bruggen en kades met ondernemers gedeeld kan worden. De gemeente komt eerst met een officiële reactie op de brief vanuit de OEV en TLN en over drie maanden komt de groep weer bijeen om de voortgang op deze punten te bespreken.

Vragen? Neem dan contact op met:

Anton Vis – Organisatie voor Erkende Verhuizers (anton@erkendeverhuizers.nl)
Wessel Deelstra – Transport en Logistiek Nederland (wdeelstra@tln.nl)

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.