Verkiezingsdebat: ‘Verduurzamen is één maar het verdienmodel moet ook overeind blijven’

Op 10 maart is het verkiezingsdebat ‘Duurzaam transport: welke route kiest politiek Den Haag?’ Een samenwerkingsverband van Natuur & Milieu en TLN. Vier vragen aan de voorvrouwen van de organiserende partijen, Marjolein Demmers (Natuur & Milieu) en Elisabeth Post (TLN).

Waarom organiseren TLN en Natuur & Milieu samen dit debat?

EP: ‘Natuur & Milieu en TLN schuren misschien op sommige onderwerpen maar we hebben ook gemeenschappelijke doelen. Dat maakt het organiseren van het debat juist interessant.’

MD: ‘Soms bestaat het beeld dat Natuur & Milieu en TLN gezworen vijanden zijn. Echter, niets is minder waar. Op veel vlakken vinden beide belangenorganisaties elkaar. We willen allebei dat de verduurzaming van de transportsector goed en zorgvuldig van de grond komt.’

Hoe belangrijk is duurzaamheid in de politiek volgens jullie?

MD: ‘Vier jaar geleden was verduurzaming geen thema tijdens de verkiezingen. Dat is nu wel anders. Nu maakt het echt onderdeel uit van de verkiezingsstrijd. Verduurzaming is ingezet, maar om de klimaatdoelen te halen moet er nog heel veel gebeuren. Het nieuwe kabinet gaat een aantal onomkeerbare beslissingen nemen over de manier waarop we reizen, werken, eten en wonen. En op al deze onderwerpen valt er echt wat te kiezen.’

EP: ‘In Parijs is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2-uitstoot moeten hebben. En recent is daar nog een schepje bovenop gedaan naar 55%. Dan ontkomt de politiek er niet aan om daarover akkoorden te sluiten. Daarnaast wordt het spannend welke afspraken bij de formatie straks worden gemaakt over de uitstoot van stikstof om economische ruimte te krijgen. Want verduurzamingsmaatregelen kosten geld en dat moet wel eerst verdiend worden voordat je de maatregelen kunt treffen.’

Komt er in het regeerakkoord iets over duurzaam transport te staan?

EP: ‘Ik ga er vanuit van wel, in ieder geval over zero-emissie stedelijke distributie. Dat is best nog een opgave en daar hebben we als transportsector ook wel de hulp van de overheid bij nodig in de vorm van subsidiëring. Ik hoop ook dat het komende kabinet de afspraken over de vrachtwagenheffing nakomt, want wij hebben de opbrengst daarvan heel hard nodig om die slag naar innovatie en verduurzaming te maken.’

MD: ‘Wat ik vooral hoop, is dat de overheid de transitie naar een duurzamere maatschappij voorop stelt. Ook als het de transportsector betreft. Er is geen tijd meer te verliezen, want de transitie is veelomvattend en complex. Verduurzamen is één, maar het verdienmodel moet ook overeind blijven staan. Het zou mooi zijn als de overheid ervoor zorgt dat de hiervoor benodigde investeringen zijn te behappen. Hopelijk komen de aanschafsubsidies er om de overstap voor transporteurs naar zero-emissie materieel te stimuleren.

Waarom moet iedereen dit debat gaan volgen?

MD: ‘Verduurzamen is geen keuze, we moeten écht aan de bak. Het gaat vooral over hoe we het gaan doen. Daar gaat dit debat over. Transport en logistiek zijn zo belangrijk om ons land draaiend te houden. Dus als de toekomst van deze sector je aan het hart gaat: volg dit debat! ’

EP: ‘Als je iets vindt van de economische positie van Nederland en als je je wil verdiepen in de standpunten van de diverse politieke partijen en je wil kijken of ze aansluiten bij jouw standpunten, dan zou ik ook zeggen: volg dit debat!’

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs