Vernieuwde Rijnbrug: betere bereikbaarheid en leefbaarheid

De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren krijgt vóór 2025 een nieuw bovendek met 2×2 rijstroken en aan beide zijden een fietspad van 3 meter breed. Ook wordt de N233 verbreed tot 2×2 rijstroken van de brug tot aan de kruising met de N320 in Kesteren.

​Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht deze week voorgesteld aan Provinciale Staten van hun beide provincies. TLN heeft zich de afgelopen jaren samen met VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden, evofenedex en Bouwend Nederland hard gemaakt voor een structurele oplossing van de capaciteitsproblemen op en rond de Rijnburg. TLN is daarom blij met het voorgenomen voorstel en hoopt dat beide provincies instemmen met de plannen. Wat TLN betreft kan er niet snel genoeg met de realisatie worden gestart.

Belangrijk voor de logis​​tieke sector

Gedeputeerde Conny Bieze van Gelderland: “Gelderland is de ‘bruggen’-provincie. Zeker voor de logistieke sector is het belangrijk dat zij vlot en veilig de bruggen kan passeren zodat dit geen barrières zijn. Dat is goed voor de economie. Minder in de file staan draagt ook bij aan de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied. Ik ben heel tevreden met ons resultaat en dan nu aan de slag met de uitvoering!”

Jarenlange discussie eindelij​​​k beslecht

Gedeputeerde Dennis Straat van Utrecht: “Ik ben blij dat Utrecht, Gelderland en de regio het na een uitgebreide discussie eens zijn geworden over deze robuuste oplossing voor de Rijnbrug. Die maakt een einde aan de files op de brug en verbetert de doorstroming in de omgeving. Zo werken we samen aan de bereikbaarheid en ontwikkeling van belangrijke regio’s als Food Valley en Rivierenland.”

Provincies invester​​en 85 miljoen euro

De totale investering in het project bedraagt 85 miljoen euro. In de ‘Bestuursovereenkomst Rijnbrug’ uit 2012 was al een afspraak gemaakt over 25 miljoen euro. Utrecht en Gelderland delen evenredig de kosten van de brug. De twee provincies betalen elk de aansluiting van de N233 op de Rijnbrug op hun grondgebied.
In de provincie Gelderland bespreekt de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur het voorstel naar alle waarschijnlijkheid op 28 november. Bij de provincie Utrecht doet de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie dat op 19 november. Provinciale Staten van Utrecht en Gelderland behandelen het voorstel waarschijnlijk in hun vergaderingen van respectievelijk 10 en 19 december.​

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid