Verplichte rapportage voor werkgebonden kilometers

Voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers komt er een rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit. Dit houdt in dat deze bedrijven vanaf 1 januari 2024 verplicht moeten rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun medewerkers. Deze rapportageverplichting is afgesproken in het Klimaatakkoord van 2019 en heeft als doel om CO₂ te besparen.

De aanpak begint met een registratieverplichting, maar kan uiteindelijk leiden tot een normstelling voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Voor de rapportageverplichting hoeft geen CO₂-berekening gemaakt te worden. Het opgeven van de soorten vervoermiddelen en jaarkilometers zijn voldoende. De CO₂-emissies worden berekend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nadat je alles ingevuld hebt, ontvang je een overzicht terug met de CO₂-emissies van de werkgebonden personenmobiliteit.

Belangrijke data

Je hebt tot uiterlijk 30 juni 2025 om de gegevens van 2024 in te dienen. Om je voor te bereiden op deze rapportageverplichting, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handreiking samengesteld. Heb je als ondernemer minder dan 100 medewerkers in dienst en wil je toch graag meer inzicht over de CO₂-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit binnen jouw bedrijf? Dan kun je vrijwillig de cijfers indienen om een overzicht te ontvangen.

Klik hier voor meer informatie en de handreiking.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.