Versterking aanpak ondermijning in 2021 en jaren daarna

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet in op een krachtige bestrijding van ondermijnende criminaliteit, zo blijkt uit de rijksbegroting. In 2021 komt 141 miljoen euro extra beschikbaar en de jaren erna structureel 150 miljoen euro.

Nieuwsfeit

De aanpak van ondermijning is in de volle breedte: van lokaal tot internationaal, met de focus op voorkomen, oprollen en afpakken. Er gaat € 40 miljoen naar extra beveiliging en bewaking, € 82 miljoen naar een Multidisciplinair Interventie Team, waarin alle betrokken diensten intensief samenwerken. Daarnaast is eenmalig € 15 miljoen uitgetrokken om de lokale aanpak te verstevigen.

Gevolgen voor transportondernemer

Transportondernemingen kunnen indirect van deze investeringen profiteren. TLN is alert op gerichte investeringen zoals sensing bestaande uit slim cameratoezicht op het hoofdwegennet en parkeerplaatsen. Ondermijnende criminaliteit is bedrijfslevenbreed en ook in de transport- en logistieke sector een groot probleem. Criminelen misbruiken de logistieke keten voor de handel in illegale goederen voor de criminele industrie. Dit is schadelijk voor de internationale reputatie van Nederland en trekt allerlei criminele netwerken en activiteiten aan.

Inzet TLN

TLN benadrukt het belang van publiek private samenwerking (PPS) bij de aanpak van ondermijning. De branche participeert in de werkgroep ‘PPS Ondermijning’ samen met overheidsorganisaties en VNO-NCW Nederland/MKB-Nederland. Het is van groot belang om door middel van wederzijdse uitwisseling van gegevens en informatie een beter inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problematiek. Alleen op die manier kan ondermijning effectiever bestreden worden.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid