Vertragingen zorgen voor schadepost van €1,7 miljard voor logistiek

De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op zowel wegen, vaarwegen als spoorwegen is in 2022 gestegen naar een recordhoogte van 1,7 miljard euro. Vrachtwagens staan stil in files, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen vanwege onderhouds- en capaciteitsproblemen. De Logistieke Alliantie vraagt het kabinet, op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door Panteia, om te blijven investeren in noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur. Ook werd het onderzoek aangeboden in de Tweede Kamer.

De Logistieke Alliantie* roept het kabinet daarom op om het investeringsprogramma van het rijk – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) – zo snel mogelijk uit te voeren. Dit om er voor te zorgen dat de kostenpost voor het vervoer van goederen in de toekomst niet nog groter wordt.

Dinsdag werd het onderzoek aangeboden in de Tweede Kamer. Dat gebeurde aan Kamerleden en beleidsmedewerkers. Elisabeth Post, voorzitter van de Logistieke Alliantie: “Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt zowel op weg, spoor als vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren. Niet investeren is geen optie omdat het de Nederlandse economie 1,7 miljard per jaar kost.”

Door de stikstofproblematiek wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur vertraagd. Minister Harbers kondigde daarom afgelopen maart aan om de beschikbare middelen en capaciteit alleen in te zetten voor onderhoudsprojecten. Dit onderzoek laat echter zien dat naast investeringen in onderhoud, ook de noodzaak voor aanpassingen en uitbreidingen van infrastructuur onverminderd groot is.

Post wil dat de overheid snel aan de slag gaat: “De spade moet zo snel mogelijk in de grond om de knelpunten aan te pakken. Dat is met een groeiende bevolking geen overbodige luxe maar pure noodzaak.”

*De Logistieke Alliantie is een alliantie van 16 partijen die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. De leden bestaan uit evofenedex, Port of Rotterdam, Air Cargo Netherlands (ACN), Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Schiphol Group, Ondernemend Amsterdam (ORAM), MKB Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), Deltalinqs, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), ProRail, Bouwend Nederland en Port of Amsterdam.

Bekijk hier de multimodale infrawijzer

Volledige rapport

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.