Vervoerders willen graag zero-emissie, mits betaalbaar

Er is grote bereidheid onder Nederlandse vervoerders om zero-emissie zware vrachtwagens aan te schaffen, mits het verschil in kosten met diesel te overzien is. Dat komt uit een inventarisatie van Hytruck Consult & Partners dit voorjaar.

Dit is het goede nieuws van het rapport ‘Iedere Ton Telt’ dat inmiddels is verschenen. Vervoerders hebben de komende jaren ook voldoende keus om het Nederlandse klimaatdoel van 5.000 zero-emissie zware vrachtwagens in 2025 te kunnen halen, aldus het adviesbureau dat bestaat uit zes gedreven en realistische consultants. Hytruck Consult & Partners (HCNP) schreef het in opdracht van het H2 Platform, Deltalinqs en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Stimulering overheid

Die vergelijkbare TCO (Total Cost of Ownership) is er nog niet. HCNP’s TCO-berekeningen laten nog een fors gat zien: zo’n 11% voor batterij-elektrische zware vrachtwagens, en 35% voor zware vrachtwagens met een brandstofcel. De transitie komt niet vanzelf op gang. Daarvoor is stimulering nodig door de overheid.

Toegangsheffing

Een aanschafsubsidie zoals ‘Brussel’ die toestaat, zal voldoende zijn voor de batterij-elektrische vrachtwagen in de stadslogistiek. Helaas heeft Nederland zo’n regeling (nog) niet. Een toegangsheffing voor diesels die de binnensteden in willen, kan een alternatieve oplossing zijn.

Kilometerheffing

Voor de brandstofcelvrachtwagens zijn de toegestane aanschafsubsidies niet genoeg, en zal de overheid bovendien ‘out of the box’ oplossingen nodig hebben. Het rapport doet daar suggesties voor. Eén daarvan is het toch zo snel mogelijk de kilometerheffing invoeren voor diesels. Ook de toegangsheffing voor diesels die de binnensteden in willen, zou een grote bijdrage kunnen leveren. Verder stelt HCNP voor om de komende jaren een aantrekkelijke prijs voor waterstof vast te zetten met een minimaal aandeel groene waterstof.

Nuttige rol

Het rapport is gevoed met informatie van 78 vervoerders, 3 verladers en 13 vrachtwagenproducenten. HCNP hoopt dat ‘Iedere Ton Telt’ een nuttige rol zal vervullen in de energietransitie in de logistiek. Je kunt het rapport hier inzien.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs