‘Voorgenomen bezuiniging op infrastructuur in Duin- en Bollenstreek slecht idee’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex zijn tegen een voorgenomen bezuiniging in de begroting op het budget Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek van de Provincie Zuid-Holland. De provincie is van plan 20 miljoen euro te bezuinigen op het budget.

In een gezamenlijke reactie van TLN en evofenedex wordt opgeroepen om niet in te stemmen met de bezuiniging, maar juist extra te investeren in de infrastructuur in de Duin- en Bollenstreek. ‘Een van de grootste uitdagingen voor de sector transport en logistiek in Zuid-Holland is de bereikbaarheid en de infrastructuur die daarvoor zorgt. Een goede bereikbaarheid en een robuuste regionale infrastructuur zijn ook voor Zuid-Holland essentieel voor economische groei’, staat in de reactie.

Gevolgen

De filedruk in Nederland neemt toe en de komende 20 jaar verwacht het CBS dat er ongeveer 1,5 miljoen mensen bijkomen. De verwachting is dat hierdoor 1 miljoen extra woningen gebouwd moeten worden, waarvan een groot deel in Zuid-Holland. Een bezuiniging heeft grote gevolgen: de bereikbaarheid komt onder druk te staan, het ontneemt kansen voor veilig, duurzaam en efficiënt transport in de regio en de verbinding tussen Noord- en Zuid-Holland wordt verzwakt.

Een goede infrastructuur is de basis voor de verdere ontwikkelingen in de regio, zeker voor de transport- en logistieke sector. Een bezuiniging hierop zal invloed hebben op toekomstige keuzes.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid