‘Voorgenomen bezuiniging op infrastructuur in Duin- en Bollenstreek voorlopig van de baan’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij dat de Provincie Zuid-Holland de voorgenomen bezuiniging in de begroting op het budget Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek ’parkeert’. De provincie was van plan om 20 miljoen euro te bezuinigen op dit budget.

Tijdens de afgelopen Provinciale Statenvergadering van woensdag 10 november is de motie van Jacco Schonewille (CU/SGP), Jeroen van Dijken (VVD) en Michel Rogier (CDA) aangenomen. De ingediende motie onderstreept het belang van oplossingen voor mobiliteitsknelpunten in de Duin- en Bollenstreek. De provincie wordt opgeroepen om de bezuiniging van 20 miljoen euro op het totaal van 47,2 miljoen euro te parkeren en te wachten op een plan van aanpak voor mobiliteitsmaatregelen.

Goede infrastructuur

Voorafgaand aan de vergadering hebben TLN en evofenedex vanuit een gezamenlijke reactie opgeroepen om niet in te stemmen met de bezuiniging. Robuuste infrastructuur en goede bereikbaarheid zijn, ook voor Zuid-Holland, essentieel voor economische groei. Bezuinigingen op dit vlak zouden grote gevolgen hebben voor transport. TLN is dan ook verheugd over de aangenomen motie.