Voorgestelde inflatiecorrectie tachograafkaart ‘verkeerd signaal’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijft van mening, dat het Nederlandse tachograafkaarttarief veel te hoog is ten opzichte van het tarief in andere Europese lidstaten. De door KIWA voorgestelde inflatiecorrectie met 1 euro per 2021 (van 92 naar 93 euro) is daarom wat TLN betreft een verkeerd signaal.

TLN en andere ondernemersorganisaties wachten nog steeds op de eerder toegezegde uitnodiging van de Inspectie Leefomgeving en Transport om in gesprek te gaan over het nieuwe, nog nader te bepalen, tarievenstelsel, waarin ook het tachograafkaarttarief zijn plek zal krijgen. Vraagpunt voor TLN zal daarbij opnieuw zijn hoe een aannemelijke kostprijs van KIWA tot stand kan komen, gezien het veel lagere gemiddelde tachograafkaarttarief in Europa van 59 euro.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant