Voorstellen Amsterdam houden geen rekening met goederenvervoer

Onlangs verscheen er in het Parool een interview met de Amsterdamse wethouder Van der Horst. Hierin werden de voorstellen van de gemeente besproken om op bepaalde plekken de routes voor doorgaand verkeer af te sluiten. Op deze manier zou autoverkeer worden beperkt en er meer ruimte ontstaan voor de fiets en het openbaar vervoer. Het blijkt op dit moment nog om voorstellen in een ‘onderzoeksfase’ te gaan. Zodra dit concreter zou worden, gaat de gemeente in gesprek met het bedrijfsleven. evofenedex en TLN zijn verrast door de wijze van communiceren en benadrukken graag het belang van een goede bereikbaarheid voor de bevoorrading van de stad.

Public affairs adviseur Wessel Deelstra (TLN): ‘Een goede doorstroming is voor de logistieke sector belangrijk, minder personenverkeer middels de auto kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Een prefab muur kan echter, net als veel andere goederen, niet met de tram. Uiteindelijk willen we al deze goederen wel op locatie hebben. Wij kijken dan ook kritisch naar deze studie en worden graag betrokken, om zo het belang van goede en efficiënte routes voor logistiek te benadrukken.’

Met de groei van de bevolking, de vele bouwprojecten en economische ontwikkeling gebeurt er veel in de stad. Hierdoor neemt ook het aantal vervoermiddelen en vervoersbewegingen in de stad toe. Belangrijk is dat goederen veilig en duurzaam en met zo min mogelijk vervoersbewegingen in de stad worden vervoerd. Vervoerders bevoorraden winkels, horeca en bouwlocaties in de binnenstad, maar ook bezorgen zij pakketjes aan consumenten. Steeds vaker worden hiervoor duurzame voertuigen ingezet. Goede en snelle verbindingen binnenstedelijk maken het vervoer efficiënter en leveringen kunnen met minder kilometers af, wat goed is voor de stad.

‘Met logistiek als bloedsomloop van de stad is het steeds op en neer rijden richting de ring een slecht idee’, aldus beleidsadviseur Machiel Smit (evofenedex). ‘Routes langs verschillende winkels of retourstromen de stad uit worden nu opgeknipt en vaker op en neer naar de ring leidt geheid tot extra kilometers, die we juist willen voorkomen. Het opknippen van de routes, zoals de wethouder ze nu presenteert, lijkt vanuit bevoorradingsperspectief onwenselijk.’

De voorstellen van het onderzoeksbureau liggen nu bij de stadsdelen. Aan de hand van hun advies en een uitvoeringstoets bepaalt het stadsbestuur of en wanneer welke voorstellen verder worden uitgewerkt tot een concreet projectvoorstel. Voor elk voorstel waarmee verder wordt gegaan, zal participatie worden opgezet. evofenedex en TLN hebben direct na de publicatie van het artikel in het Parool contact gezocht met de gemeente. Er is toegezegd om dit, bij een concreet projectvoorstel, te behandelen in de Commissie Bevoorrading Amsterdam. Dit adviesorgaan voor het college B&W wordt voorgezeten door evofenedex en TLN.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.