Voorstellen Mobility Package goedgekeurd door Europees Parlement

Na drie jaar moeizame onderhandelingen heeft het Europees Parlement haar goedkeuring gegeven aan de voorstellen uit het Mobility Package. Hiermee is de laatste horde in het wetgevend proces genomen en dit betekent dat de transportsector in de komende jaren te maken krijgt met nieuwe regels voor onder andere rij- en rusttijden, cabotage, detachering en de invoering van de smart tachograaf 2.

Begin 2017 presenteerde de Europese Commissie het inmiddels bekende Mobility Package 1, waarmee zij een aantal misstanden in de transportsector wilde aanpakken. De nieuwe regels moesten bijvoorbeeld postbusbedrijven tegengaan, een einde maken aan systematische cabotage en de werkomstandigheden van chauffeurs in het internationaal transport verbeteren.

Om dat te doen stelde de Commissie een herziening voor van de rij- en rusttijdenverordening en de verordeningen over toegang tot de markt en het beroep. De voorstellen van de Commissie zorgden van begin af aan voor veel verdeeldheid tussen de lidstaten. Dit zorgde ervoor dat het erg moeilijk was een compromis te bereiken en maakte dat het proces meer tijd in beslag nam dan normaal. Het uiteindelijke akkoord kan met recht een compromis worden genoemd waar zowel goede als slechte punten in zijn opgenomen.

TLN is niet onverdeeld positief over de uitkomst, maar is wel blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is over welke regels van toepassing gaan zijn voor de sector. Niet alle regels zullen direct ingaan, de inwerkingtreding is over meerdere jaren verspreid. De nieuwe verordening voor de rij- en rusttijden gaat als eerste in, naar verwachting in september van dit jaar. TLN organiseerde hierover in mei een webinar waar de belangrijkste wijzingen werden behandeld. Voor de andere verordeningen is meer tijd voorzien omdat er nog een en ander moet worden voorbereid om ervoor te kunnen zorgen dat de regels ook daadwerkelijk kunnen worden gehandhaafd.

TLN heeft alle relevante wijzigingen onder elkaar gezet in dit overzicht.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs