Voorwaarden voor transport hulpgoederen naar Turkije

De beelden van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Terwijl reddingswerkers bezig zijn om mensen onder de ingestorte gebouwen weg te halen, vertrekken er vanuit Nederland hulpgoederen om de slachtoffers te helpen. TLN heeft een overzicht gemaakt van eisen waaraan humanitaire transporten aan moeten voldoen.

Benodigde documenten voor Turkije

Het ministerie van handel en het directoraat-generaal douane in Turkije heeft een mededeling gedaan over de levering van humanitaire goederen uit het buitenland in verband met de recente aardbeving. Humanitaire transporten zijn volgens deze mededeling vrijgesteld van de vergunningsplicht. Een vervoerder die in een EU lidstaat is gevestigd hoeft bij humanitair transport dus geen ritmachtiging aan te vragen voor toegang tot Turks grondgebied. Europese chauffeurs die humanitaire goederen vervoeren geen werkvisum nodig voor Turkije. Deze chauffeurs zullen zowel bij de grens als in het binnenland niet worden gecontroleerd.

Voor de afhandeling van de douaneprocedures bij humanitair transport is het voldoende de volgende documenten aan de douane voor te leggen:

 • Vervoersdocument (indien aanwezig)
 • Goederenlijst (volgens het voorbeeld in de bijlage)

Om mogelijke problemen te voorkomen, moeten vervoerders zorgen voor het volgende:

 • Zorg voor een organisatie in Turkije die de goederen in ontvangst kan nemen. Het is belangrijk om goederen te vervoeren die daar ook gewenst zijn. Het Rode Kruis kan niet helpen met het laden en lossen van goederen.
 • Gegevens op het T2 document bijschrijven onder: “vak nr. 10 – vervoer van humanitaire goederen en medicijnen, uitrusting en medische apparatuur voor noodsituaties, met name natuurrampen”.

Hulpgoederen met betrekking tot natuurrampen zijn vrijgesteld van belasting als ze worden geleverd aan:

 • openbare lichamen
 • stichtingen van algemeen nut die door het Turkse kabinet van belasting zijn vrijgesteld
 • verenigingen van algemeen nut

Route naar Turkije

Voertuigen met buitenlandse kentekens zullen gemakkelijker door andere landen kunnen rijden als zij beschikken over documenten (afgegeven door ambassades, overheidsinstanties, verenigingen en andere instellingen) waaruit blijkt dat zij hulpgoederen vervoeren.

De goederen in dit kader moeten worden afgeleverd bij een van de volgende instellingen/instanties om een regelmatige coördinatie met de betrokken ministeries te waarborgen:

 • AFAD – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Disaster and Emergency Management Presidency
 • Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Ankara Stichting voor Sociale Bijstand en Solidariteit
 • Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Şanlıurfa Stichting voor Sociale Bijstand en Solidariteit
 • Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Kahramanmaraş Stichting voor Sociale Bijstand en Solidariteit
 • Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Adıyaman Stichting voor Sociale Bijstand en Solidariteit
 • Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Adana Stichting voor Sociale Bijstand en Solidariteit
 • Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Hatay Stichting voor Sociale Bijstand en Solidariteit
 • Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı – Diyarbakır Stichting voor Sociale Bijstand en Solidariteit

Bij vragen over wetgeving en douaneregels voor het inreizen van Turkije, vragen over douanekantoren en belastingvrijstellingen kun je dit document raadplegen.

Syrië

De situatie met Syrië is complex. We gaan in gesprek met de wereldkoepelorganisatie hoe er hulpgoederen naar het land kunnen worden gebracht.

Meer weten?

Contact de expert

Antoinette Vels

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.