Vrachtautoritten steeds schoner

Nederlandse beroepsgoederenvervoerders zetten voor 62,7 procent van de ritten een vrachtauto met Euro 6-motor in. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het CBS keek naar de inzet van vrachtauto’s in de eerste helft van 2019. Van elke 100 ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van 2019 maakten, werden er 58 gereden door voertuigen met Euro 6-motoren. Eigen vervoerders, zoals winkelbedrijven met eigen vrachtauto’s, gebruiken voor 42,7 procent van de ritten Euro 6-vrachtauto’s. De beroepsgoederenvervoerders halen met hun aandeel van 62,7 procent het gemiddelde dus flink omhoog. Dat effect wordt versterkt omdat beroepsvervoerders meer ritten maken en ook meer kilometers afleggen dan eigen vervoerders.​

​97 procent minder stikstof

Sinds de introductie van vrachtauto’s met motoren uit de Euro 6-milieuklasse in 2013 neemt het gebruik hiervan elk kwartaal met gemiddeld 2,2 procentpunt toe. Euro 6-motoren stoten 97 procent minder stikstof uit dan motoren uit de Euro 1-klasse. Ten opzichte van motoren uit de Euro 5-klasse is de uitstoot van stikstof door Euro 6-motoren verder teruggebracht van 2 gram naar 0,4 gram per kilometer. De uitstoot van fijnstof is bij Euro 6-motoren de helft van de uitstoot bij Euro 4 en Euro 5-motoren.

Hoe langer de rit, hoe meer Euro 6

In de eerste helft van 2019 werd niet meer dan 9 procent van alle ritten met vrachtauto’s gedaan met motoren tot en met Euro 4. Naarmate de ritafstand toeneemt, neemt het gebruik van een vrachtauto met een motor in de milieuklasse 0 tot en met 4 af. In de eerste helft van 2019 werd ruim 15 procent van de ritten tot en met 10 kilometer door voertuigen uit deze milieuklassen gemaakt. Bij ritafstanden van meer dan 300 kilometer was dit 3 procent. Bij deze afstand werd in bijna drie kwart van de ritten een vrachtauto met een Euro 6-motor ingezet.

Minder tol met schonere motor

In het internationale wegvervoer vanuit en naar Nederland kwam 95 procent van alle ritten voor rekening van vrachtauto’s met een Euro 5- of Euro 6-motor. Deze voertuigen hoeven in het buitenland minder tol te betalen. In Duitsland betaalt men bijvoorbeeld voor een vrachtauto met een Euro 6-motor ruim 20 procent minder tol dan voor een vrachtauto met een Euro 3-motor.

Meeste internationale ritten van en naar buurlanden

Nederlandse vrachtauto’s rijden bij internationale ritten het vaakst vanuit en naar Duitsland en België. Van alle internationale ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van dit jaar maakten, had 88 procent een van deze beide landen als herkomst of bestemming. Het aandeel van Euro 6-vrachtauto’s bij deze ritten was 68 procent. Daarnaast rijden Nederlandse vrachtauto’s vaak dwars door Duitsland en België bij het vervoer van en naar bijvoorbeeld Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland en Italië. Bij ritten vanuit en naar deze landen was het aandeel van vrachtauto’s met een Euro 6-motor 76 procent.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs