Waar kunnen elektrische vrachtwagens onderweg laden?

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) heeft op 17 april jl. een interactieve laadkaart voor zwaar vervoer gepubliceerd. Hierop is informatie over laadpunten voor vrachtauto’s onderweg opgenomen.

De kaart toont publieke laadpunten in Nederland geschikt voor zwaar vervoer. De laadpunten worden getoond op locatieniveau. De laadpunten zijn onderverdeeld in categorieën N2, N3 en N3+O4. Dit zijn de RDW-voertuigcategorieën.

Klik hier voor meer informatie en directe toegang tot de interactieve laadkaart voor zwaar vervoer.

De NAL draagt bij aan de ontwikkeling van een logistiek laadnetwerk in Nederland, waarmee het toenemend aantal elektrische zware voertuigen kan laden. De ontwikkeling van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor zware voertuigen komt op gang, dit is een belangrijk onderdeel van de laadmix voor vrachtwagens.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.