Waarom het Deltaplan Mobiliteit goed is voor het wegtransport

Samen met 24 andere organisaties schreef TLN het Deltaplan Mobiliteit: een pakket aan maatregelen om te zorgen dat Nederland bereikbaar blijft. Maatregelen die zowel de vrachtwagen als de auto raken, zowel de trein als de fiets. Waarom eigenlijk?

​De Mobiliteitsalliantie, met daarin naast TLN onder meer de NS, de ANWB, de RAI Vereniging en de BOVAG, overhandigde het Deltaplan Mobiliteit op woensdag 12 juni aan minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Met daarin maatregelen die niet alleen de sector van het wegtransport direct raken, maar ook zorgen voor bijvoorbeeld een beter openbaar vervoer en betere vaarwegen. TLN-voorzitter Elisabeth Post vertelde bij BNR Nieuwsradio en op RTL Z​ al waarom dat zo belangrijk is. TLN legt in dit artikel graag wat uitgebreider uit waarom de organisatie dit plan heeft ondertekend.

Nederland bereikbaar houden

De vraag naar goederenvervoer blijft tot 2030 met maximaal 19 procent stijgen en het personenvervoer maximaal 20 procent. We moeten Nederland bereikbaar houden. Voor zowel mensen als goederen, gebruikmakend van alle verschillende vervoerswijzen die er zijn. Want als Nederland als geheel mobiel blijft, kunnen ondernemers in transport en logistiek goederen snel en efficiënt afleveren. Dus álle maatregelen in het Deltaplan zijn belangrijk voor het goederenvervoer.

Van alle voorstellen in het Deltaplan zijn er vier het belangrijkst voor TLN: investeringen in infrastructuur, in logistieke hubs, een kilometerheffing voor iedereen en het delen van data.

Meer investeringen in infrastructuur

Onze wegen, ons spoor en onze vaarwegen zijn nu al verstopt. En de bevolking blijft groeien, er is een groeiende behoefte aan vervoer van zowel goederen als personen. Natuurlijk moeten we investeren in wegen. Bij het Deltaplan zit ook een zogeheten Investeringsagenda, met een lijst van wegen die aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld de A58 Breda – Tilburg, de A15 Ridderkerk – Valburg en de A50 Paalgraven – Ewijk. Maar Nederland moet ook investeren in spoor en in vaarwegen. Want als mensen de trein pakken in plaats van de auto, vermindert dat de files en kunnen de vrachtauto’s doorrijden.

Meer logistieke hubs aan de rand van de stad

In het Deltaplan staat een pleidooi voor meer hubs in en aan de rand van steden. Voor personen, maar ook voor goederen. Op hubs aan de rand van de stad kunnen verschillende vervoerders goederen aanleveren, die daarna gebundeld worden en op een duurzame manier de stad worden ingereden. Dat scheelt ritten met bestelbusjes en vrachtauto’s in de stad. En minder verkeer in de steden is goed voor de doorstroming, goed voor het milieu en voor de leefbaarheid in de stad.

Een kilometerheffing voor iedereen

De Mobiliteitsalliantie is voor het betalen naar gebruik voor iedereen. Dus: rijd je meer op de snelweg, dan betaal je ook meer. Er komt vanaf 2023 een kilometerheffing voor vrachtauto’s. Die helpt de doorstroming nog niet vooruit. Als de doorstroming echt beter moet, zou de kilometerheffing voor iedereen moeten gelden. De Mobiliteitsalliantie pleit dan ook vóór de kilometerheffing voor iedereen.

Meer delen van data

Voor een efficiëntere logistiek zijn data essentieel. We moeten in Nederland duidelijke afspraken maken over het delen van data. Het delen van data tussen transportbedrijven en hun opdrachtgevers over vraag en aanbod van transport, bijvoorbeeld. Zodat vrachtauto’s beter beladen worden en efficiëntere ritten kunnen rijden. Op de weg, tussen voertuigen, wegbeheerders, planners. Zodat we drukte op de weg kunnen voorspellen en voorkomen. En tussen voertuigen en verkeerslichten. Zodat die altijd op groen springen als er een colonne vrachtauto’s aan komt rijden. Dat is goed voor de doorstroming en het milieu.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid