Zicht op CO2-effectiviteit in logistiek

Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, en Nico Anten, voorzitter Connekt, lanceerden onlangs een nieuwe methode om de effectiviteit van vervoer, gerelateerd aan uitstoot, te bepalen: Lean analytiX.

​De methode is een initiatief van de Topsector Logistiek en Connekt en geeft bedrijven het inzicht waar ze hun logistiek nog verder kunnen verduurzamen. Naar verwachting kunnen de extra besparingen oplopen tot tientallen procenten. Connekt heeft de methode in de afgelopen 1,5 jaar met verladers en vervoerders uit het Lean & Green-netwerk uitgewerkt en getest, zowel in Nederland als in internationale supply chains.

Significante bijdrage

De lancering vond plaats tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek. Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat was hierbij aanwezig: ‘Goed om te zien dat het mogelijk wordt gemaakt om tot in internationale supply chains de CO2-uitstoot zichtbaar te maken. Deze methode kan een significante bijdrage leveren aan het halen van 25 Mton uitstoot in 2030 voor mobiliteit. Hopelijk zet dit initiatief ook andere bedrijven aan om een bijdrage te leveren om onze doelstellingen te halen.’

Veel potentieel

Lean analytiX geeft op basis van harde gegevens inzicht in de CO2-prestatie: hoe effectief is het vervoer uitgezet tegen de uitstoot die veroorzaakt wordt? Dat kan in detail per klant of regio per periode, maar ook over internationale supply chains heen. Die analyse blijkt heel veel concreet besparings- en verbeterpotentieel op te leveren, wat direct aangepakt kan worden.

Plus en basic

Lean analytiX is de eerste methode voor het in kaart brengen van de CO2-effectiviteit in de logistiek. Lean analytiX plus is bedoeld voor verladers en hun logistiek dienstverleners, in nationale en internationale supply chains. Lean analytiX basic is voor dienstverleners zonder of met enkele subcontractors.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs