Overheidsuitgaven aan verkeer en vervoer gedaald

De uitgaven van de overheid aan vervoer en verkeer zijn tussen 2008 en 2019 gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid.

Viaduct – A59 – near Waalwijk, Noord Brabant, – Snelweg – aerial – luchtfoto

In het onderzoek staat dat de overheidsuitgaven aan verkeer en vervoer tussen 2008 en 2019 met 600 miljoen euro zijn gedaald. Ook staat in het onderzoek dat de overheid dankzij weggebruikers meer geld genereerde, maar dit niet altijd werd gebruikt voor investeringen in de infrastructuur.

Structureel meer uitgeven
TLN heeft er samen met de Mobiliteitsalliantie tijdens de kabinetsformatie voor gepleit om de uitgaven structureel te verhogen. Dat is nodig voor o.a. achterstallig onderhoud en omdat de bevolking groeit en er 900 duizend woningen bijgebouwd worden in de toekomst. Daarom is er jaarlijks minimaal 3 miljard euro extra nodig om de mobiliteit op niveau te houden. Hoewel in het regeerakkoord staat dat er aanzienlijk meer geld voor infrastructuur wordt uitgetrokken, zal dat waarschijnlijk niet genoeg zijn.

Brede investering
Onze vrees is dat Nederland dichtslibt door de filedruk die op de loer ligt. Daarom zijn er naast extra investeringen in infrastructuur ook bredere investeringen nodig. Zo is er ook extra geld nodig voor spoor- en scheepvervoer en voor het openbaar vervoer.