Cao-onderhandelingen

Op deze pagina vind je alle relevante informatie over de cao-onderhandeling met betrekking tot het beroepsgoederenvervoer.

Tijdens het cao-overleg van 8 december 2023 hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VVT een eindbod gedaan. Op dinsdag 19 december is uit de achterbanraadpleging van FNV gebleken dat het eindbod door FNV is aanvaard. Er is hiermee een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen.

Nu er een definitief akkoord is over een nieuwe cao zal het resultaat naar een definitieve cao-tekst vertaald worden. Deze definitieve cao-tekst zal voor algemeenverbindendverklaring worden voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Binnenkort zullen ook de loontabellen en de bedragen met betrekking tot de verblijfkostenvergoeding op de website van TLN worden gepubliceerd. Tevens zal er weer een cao-voorlichtingsbrochure beschikbaar komen. Voor vragen kan je contact opnemen met de Ledendesk van TLN.

Hier nogmaals de inhoud van het eindbod (nu cao-akkoord).
Klik hier
voor meer informatie over de cao, de loontabellen, etc.

Voorstellen vakbonden

Transport en Logistiek Nederland is als één van de cao-partijen betrokken bij de totstandkoming van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De huidige cao Beroepsgoederenvervoer loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Zie hier de nieuwe voorstelbrieven voor 2024 van:

Contact met TLN
Uiteraard blijven we jullie informeren over de laatste ontwikkelingen. Dit doen we via de cao-nieuwsbrief (alleen voor leden), via Twitter (@TLNNieuws), maar bijvoorbeeld ook via onze speciale themapagina en praktische infobladen. Vragen over het de onderhandelingen of het resultaat? Je kunt TLN benaderen via de TLN-helpdesk: T 088-4567567 / M info@tln.nl.

CAO logistiek- en transportsector

Namens haar leden onderhandelt Transport en Logistiek Nederland over de collectieve arbeidsovereenkomst voor de transport- en logistieke sector. TLN komt op voor gezamenlijke belangen van de ondernemers binnen de sector.