Hygiënecode Transport, Opslag en Distributie (TOD)

Bedrijven die met levensmiddelen werken, dienen te werken aan de hand van een HACCP- / voedselveiligheidsplan. Voor meer algemene informatie over HACCP- /voedselveiligheidsplan; zie de Verdiepingspagina Levensmiddelen

De Hygiënecode TOD (Transport, Opslag en Distributie) is een handzame richtlijn waarmee een HACCP-plan voor hygiënisch werken binnen logistieke organisatie opgezet kan worden. De Hygiënecode TOD is goedgekeurd door de NVWA. Een bedrijf dat een goedgekeurde hygiënecode op een correcte wijze toepast in de organisatie, voldoet automatisch aan de wetgeving voor voedselveiligheid.

Hoe kom ik aan de hygiënecode Transport, Opslag en Distributie (versie 4, 2017)?

De Hygiënecode TOD bestel je door geld over te maken op rekeningnummer:

 • NL58INGB0654242151, ten name van TLN Consultancy Zoetermeer

 • Onder vermelding van je bedrijfsnaam, bezoekadres en omschrijving ‘hygiënecode’.

TLN leden maken €26,50 (incl. 9% btw) over. Ben je geen lid van TLN? Dan kun je de hygiënecode bestellen voor €79,50 (incl. 9% btw). Zodra de betaling ontvangen is, wordt de hygiënecode zo snel mogelijk opgestuurd. De factuur is hierbij toegevoegd. Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Heb je vragen over het bestellen van de hygiënecode? Stuur dan een e-mail naar TLN.

Bedrijven die een Hygiënecode TOD bestellen, kunnen gebruik maken van het Voorbeeldhandboek. Hierin worden voorbeeld procedures en registraties weergegeven.

Toelichting op Hygiënecode TOD

Aan de hand van de Hygiënecode, werk je beleid, procesbeschrijvingen, werkplannen, etc. uit. De Hygiënecode bevat een ‘Basisvoorwaardenprogramma’ waarin beheersmaatregelen staan beschreven die voor ieder bedrijf gelden, zoals: hygiënisch werken, reinigen, hoe om te gaan met afval en ongediertebestrijding. Hiernaast bevat de Hygiënecode beheersmaatregelen die gericht zijn op specifieke productgroepen (verpakt, bulk, geconditioneerd, e.d.). De beheersmaatregelen zijn enkel relevant als jouw bedrijf met bovengenoemde productgroepen werkt. Bij geconditioneerde producten speelt bijvoorbeeld de temperatuurcontrole/- beheersing een belangrijke rol.

Inhoud hygiënecode TOD

Om een idee te krijgen van de Hygiënecode TOD, kun je een kijkje nemen in de Samenvatting Hygiënecode TOD.

Voor ieder TOD bedrijf (los van de soorten levensmiddelen die het vervoert of in opslag heeft) gelden algemene beheersmaatregelen (‘Basisvoorwaardenprogramma’) ten aanzien van:

 • Personen / persoonlijke hygiëne

 • Gebouwen en bedrijfsruimten

 • Voertuigen

 • Transport, op- en overslag en handeling

 • Retouren en emballage

 • Ongediertebestrijding

 • Borging naleving werkinstructies en procedures

 • Opleiden medewerkers

 • Reiniging en desinfectie

 • Levensmiddelenafval

Beheersmaatregelen voor specifieke productgroepen:

 • Bulkgoederen – geconditioneerd/ongeconditioneerd

 • Verpakte levensmiddelen – geconditioneerd/ongeconditioneerd

 • Onverpakte levensmiddelen – geconditioneerd/ongeconditioneerd

Controle op de naleving

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de hygiënecode. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert steekproefsgewijs bedrijven in de transport-, opslag- en distributiesector op juiste toepassing van wet- en regelgeving. De NVWA verwacht dat een bedrijf een HACCP- / voedselveiligheidsplan heeft uitgewerkt en ingevoerd, en dat het personeel weet waarmee men bezig is. Indien de Hygiënecode TOD wordt gebruikt, zal de inspecteur van de NVWA controleren of daadwerkelijk wordt gewerkt zoals in de code staat beschreven.

Certificeren op basis van Hygiënecode TOD

Certificering op basis van de Hygiënecode TOD is mogelijk. Dit kan een opstap vormen naar certificering via een kwaliteitssysteem (FSSC 22000, IFS, BRC, ..) in de toekomst. Het is een adequate en objectieve manier om naar de buitenwereld aan te geven dat jouw onderneming voedselveiligheid beheerst. Certificering van de hygiënecode TOD gebeurt op vrijwillige basis. Certificeringsbureaus die je kunt inzetten zijn: ECAS en Schouten Certification.