T-rijbewijs

Sinds 1 juli 2015 is het T-rijbewijs verplicht voor iedereen vanaf 16 jaar die op de openbare weg een land- en bosbouwtrekker (lbt), een mobiele machine (mm) of een motorrijtuig met beperkte snelheid (mmbs)* wil besturen, al dan niet in combinatie met getrokken materieel.

TLN is altijd voorstander geweest van invoering van een volwaardig rijbewijs voor deze categorieën voertuigen, aangezien daarmee zowel de verkeersveiligheid als de eerlijke concurrentie wordt nagestreefd. De minimumleeftijd waarop men deze voertuigen mag besturen is 16 jaar gebleven. Het T-rijbewijs kent een theorie- en praktijkdeel, waarin op aandringen van TLN ook de nodige elementen van het C-rijbewijs zijn opgenomen.

Met de invoering van het T-rijbewijs is het niet meer toegestaan om zonder rijbewijs met (vooralsnog) ongekentekende voertuigen op de openbare weg te rijden. Het vroegere trekkercertificaat, vanuit ARBO-regelgeving verplicht voor 16- en 17-jarigen, is met invoering van het T-rijbewijs verdwenen.

* Er zijn tientallen verschillende soorten mm’s en mmbs’en. Enkele voorbeelden: knikdumper, shovel, graafmachine, wals, heftruck, verreiker, terminal-trekker, reachstacker, combine, hakselaar, bietenrooier, maaier, quad, Unimog, srv-wagen, tot mmbs omgebouwde personenauto of vrachtauto.

De belangrijkste punten op een rijtje:

  • Iedereen die vóór 1 juli 2015 in het bezit was van minimaal het B-rijbewijs, mag hiermee bovengenoemde voertuigen van categorie T op de openbare weg (blijven) besturen. Bij reguliere verlenging van het B-rijbewijs wordt de categorie T automatisch bijgeschreven.
  • Iedereen die na 1 juli 2015 zijn B-rijbewijs heeft behaald of zal behalen, moet wel apart een T-rijbewijs behalen voor voertuigen van de categorie T. Dat geldt dus ook voor 16- en 17-jarigen.
  • Iedereen die een C-rijbewijs heeft behaald of zal behalen, mag voertuigen van categorie T (blijven) besturen. TLN heeft dit met succes in Den Haag bepleit. Dit geldt dus ook als men het C-rijbewijs pas na 1 juli 2015 behaalt, maar dan wordt categorie T meteen bijgeschreven i.p.v. bij de reguliere verlenging van het C-rijbewijs.
  • Het bijschrijven van categorie T op B- en C-rijbewijzen van voor 1-7-2015 gebeurt zoals gesteld automatisch bij reguliere verlenging van die rijbewijzen. Men hoeft niet apart naar de gemeente en mag ondertussen legaal rijden op een voertuig met categorie T.

Er is een uitzondering van het T-rijbewijs voor kleine werktuigen die inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 centimeter en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Hetzelfde geldt voor heftrucks tot 130 centimeter breed, alhoewel dat aanvankelijk niet was voorzien in het wetsvoorstel. TLN en evofenedex hebben echter bewerkstelligd dat deze heftrucks tot 130 cm breed wel zijn uitgezonderd. Deze voertuigen zijn overigens alleen uitgezonderd zolang ze geen aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine trekken.

Voor voortdurend geactualiseerde informatie van de Rijksoverheid over het T-rijbewijs, zie ook:

Op de website van het CBR is daarnaast een video te zien over het praktijkexamen voor het T-rijbewijs. Met deze film krijgen examenkandidaten een kijkje in het praktijkexamen voor het T-rijbewijs. Dit helpt hen bij de voorbereiding op hun examen.