Transitievergoeding

Rekenprogramma's 

Hoogte transitievergoeding

Als een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt, is hij een transitievergoeding verschuldigd. De hoogte hiervan staat vast en wordt bepaald door de duur van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer. Tot en met 31 december 2019 gelden voor oudere werknemers met langere dienstverbanden aparte regelingen voor het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding.

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor iedereen dezelfde regel voor het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding, namelijk 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

Compensatieregeling

Met ingang van 1 april 2020 gaat de compensatieregeling van kracht. Als u een werknemer in dienst hebt gehad die de volledige wachttijd van 104 weken ziekte heeft doorlopen en u beëindigt het dienstverband met deze werknemer, dan kunt u de betaalde transitievergoeding onder voorwaarden terugvragen bij het UWV. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Voor ‘oude’ gevallen kan de aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding nog gedaan worden tot en met uiterlijk 30 september 2020.

De voorwaarden voor het terugvragen van de transitievergoeding vindt u hier. De regeling geldt ook indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd en u hierbij de transitievergoeding hebt betaald.

Rekenprogramma’s

TLN heeft een tweetal rekenprogramma’s gemaakt voor de transitievergoeding. De eerste kan gebruikt worden voor dienstverbanden die in 2019 beëindigd worden. De tweede is voor dienstverbanden die in 2020 beëindigd worden. De datum waarop de ontslagvergunning is aangevraagd en/of het ontbindingsverzoek is ingediend, is hierbij bepalend.