Voedselveiligheid / HACCP

Voor alle bedrijven die op enigerlei wijze met levensmiddelen in aanraking komen (productie, handel, transport, opslag, etc.) is het werken op basis van HACCP-principes verplicht. Dit betekent dat voedselveiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht en maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen.

HACCP

Voedselveiligheid speelt een belangrijke rol bij de distributie en opslag voor levensmiddelen. Aspecten als Reiniging en Ontsmetting (R&O), persoonlijke hygiëne, tracking & tracing, opleiding van personeel, e.d. spelen hierbij een rol.

Ieder bedrijf dat met levensmiddelen werkt (productie, handel, transport, …) dient te beschikken over een voedselveiligheidsplan (procedures, registraties, etc.) dat gebaseerd is op de zogenaamde HACCP-systematiek. Die systematiek bestaat uit 7 basisprincipes (zie NVWA website) en komt er kort op neer dat je aan de hand van een risicoanalyse alle mogelijke voedselveiligheidsrisico’s binnen jouw organisatie in kaart brengt en passende oplossingen vind (en continu actualiseert) om die risico’s te ‘beheersen’ (elimineren of beperken).

Om tot een voedselveiligheid- / HACCP-plan te komen bestaan er verschillende manieren:

  • Toepassen van de Hygiënecode TOD (Transport, Opslag en Distributie),

  • Werken op basis van de voorschriften van een certificeringsschema/kwaliteitssysteem (FSSC 22000, IFS, BRC, etc.), of

  • Een eigen risicoanalyse en beheerssysteem (HACCP-systeem) ontwikkelen en invoeren.

Wanneer de verschillende manieren goed uitgevoerd worden bestaat er voor de wet geen verschil of voorkeur tussen die manieren. Voordeel van toepassing van de Hygiënecode TOD is dat het een relatief eenvoudige manier is om aan de Europese voedselveiligheidsregels te voldoen; de risicoanalyse is namelijk als uitgevoerd voor verschillende productgroepen (bulk, geconditioneerd, etc.).

TLN kan je helpen met informatie over Hygiënecode TOD, laten certificeren van je bedrijf, vinden van een adviseur die je kan helpen bij het opzetten van een voedselveiligheid- / HACCP-plan, e.d.

Hygiënecode

Voor transport en opslag van levensmiddelen zijn wettelijke voorschriften niet altijd even duidelijk beschreven. Daarom geeft TLN de Hygiënecode Transport, Opslag en Distributie uit, waarin handvatten worden geboden om invulling te geven aan wettelijke eisen. De Hygiënecode TOD is toepasbaar voor ieder bedrijf dat transport- en/of opslagactiviteiten uitvoert.

Certificering

Bedrijven kunnen hun organisatie laten certificeren in het kader van voedselveiligheid / HACCP. Een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI) toetst dan of een bedrijf voldoet aan voorschriften. Dat kan op basis van de voorschriften van een kwaliteits-/certificeringssysteem (bijv. FSSC 22000, IFS, BRC), norm (bijv. ISO 22000) of de voorschriften van de Hygiënecode TOD. Wanneer bedrijven zich willen laten certificeren adviseert TLN om rekening te houden met de wensen van (toekomstige) klanten op dat vlak.

Registratie bedrijf

Bedrijven die levensmiddelen vervoeren en/of opslaan dienen zich te registeren bij NVWA. Klik hier voor meer informatie over registratie bij de NVWA.

Meer weten?

Contact de expert

Frank van den Eijnden

Deelmarkt secretaris