48/50 ton Vlaanderen mogelijk vanaf 2022

Eerder dit jaar heeft TLN gemeld dat Vlaanderen plannen heeft de maximum massa voor vrachtautocombinaties te verhogen naar 48/50 ton. Het oorspronkelijke wetsontwerp is inmiddels op een paar punten aangepast en ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

Wij zetten de belangrijkste punten uit het wetsontwerp op een rij.

Drie-assig trekkend voertuig

Om voor een hoger gewicht dan de huidige 44 ton in aanmerking te komen, is een trekkend voertuig met drie assen vereist. In combinatie met een drie-assige aanhanger/oplegger kan hiermee een maximum gewicht van 48 ton verkregen worden, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Een hoger gewicht dan 48 ton, met een maximum van 50 ton, is mogelijk voor combinaties met alternatieve aandrijving, combinaties die emissievrij zijn, combinaties met een retarder of combinaties met een versterkte trailer voor inzet in gecombineerd vervoer. Het extra gewicht dat voor deze voorzieningen nodig is mag bij de 48 ton worden opgeteld. Ingeval van alternatieve of emissievrije aandrijving moet de extra massa bij de toelating van het voertuig zijn vastgesteld en op de officiële documenten (CVO) aanwezig zijn. Voor retarders en versterkte trailers geldt een maximale verhoging van 500 kg. De fabrikant/leverancier moet een aanvraag voor dit extra gewicht bij de goedkeuring of achteraf hebben ingediend.

Overige voorwaarden 48/50 ton

  • Alle assen van het trekkend en getrokken voertuig moeten zijn uitgerust met luchtvering of een gelijkwaardig systeem;
  • De afstand tussen het midden van twee achter elkaar geplaatste assen moet binnen hetzelfde voertuig of dezelfde combinatie minstens 1,3 m bedragen;
  • De som van de massa’s onder de assen van een oplegger mag in beladen toestand niet meer bedragen dan 25.000 kg;
  • De massa in beladen toestand van de combinatie mag niet meer bedragen dan de volgende waarde in kilogram: 13.500 + 2.700 x de afstand, uitgedrukt in meters, tussen het middenpunt van de eerste as van het trekkend voertuig en het middenpunt van de achteras van het getrokken voertuig;
  • Het gebruik van een aanhangwagen met stijve dissel of een middenasaanhangwagen is niet toegestaan;
  • Het trekkend en getrokken voertuig moeten zijn uitgerust met weegsensoren waarmee de aslasten en de voertuiggewichten kunnen worden afgelezen;
  • Het trekkend voertuig moet zijn uitgerust met adaptive cruise control, om op die manier te garanderen dat de juiste tussenafstand met voorliggers gerespecteerd wordt. Er moet permanent een minimale afstand van vijftien meter zijn met andere voertuigen waarvan het GVW meer dan 3,5 ton bedraagt;
  • Trekkende voertuigen die niet-emissie vrij mogen maximaal 5 jaar oud zijn;
  • Getrokken voertuigen en emissievrije trekkende voertuigen mogen maximaal acht jaar oud zijn;
  • Vanaf 1 januari 2031 is 48/50 ton alleen nog toegestaan voor emissievrije voertuigen en voor voertuigen met alternatieve aandrijving geregistreerd in de periode tussen 31 december 2025 en 31 december 2030.

Het wetsontwerp ligt nog voor advies bij de Raad van State. Als alles verder volgens plan verloopt zal de nieuwe regelgeving mogelijk begin 2022 in werking treden.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris