Aan de slag met CO2-reductie

Tweehonderd leden van TLN en evofenedex kunnen van januari tot juli 2020 gratis gebruik maken van BigMile, dankzij een bijdrage vanuit de Topsector Logistiek.

BigMile is een geavanceerde online tool die bedrijven eenvoudig inzicht geeft in de CO2-uitstoot van hun transport en in concrete mogelijkheden om CO2-uitstoot te reduceren. Zo helpt het bedrijven om een bijdrage te leveren aan het Nederlandse klimaatakkoord.

Een goede start

Inmiddels zijn al meer dan vijftig logistiek dienstverleners en verladers, van klein tot groot, op het aanbod ingegaan. Deelnemende bedrijven krijgen eerst een training in het gebruik van BigMile, zodat ze er direct goed mee van start kunnen gaan. Deze trainingen vinden plaats in diverse regio’s. Daarnaast kunnen bedrijven ondersteuning krijgen voor uitleg en vragen over de resultaten. In januari vonden de eerste trainingen plaats.

Dubbel voordeel voor klanten

Een van de eerste deelnemers aan de BigMile-training is Jan Euwema, business development manager bij M-STAR Projects (HERFURTH Group), een logistiek dienstverlener gespecialiseerd in onder andere projectlogistiek. ‘We willen als bedrijf een positieve bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie. We hebben overleg met onder andere FENEX over de rol die wij als projectforwarder kunnen spelen op het gebied van duurzaamheid. Op het eerste gezicht lijkt CO2-reductie vooral voor transporteurs interessant. Maar ook voor andere partijen in de logistieke keten liggen hier zeker mogelijkheden.’

TLN wees Euwema op de mogelijkheid om BigMile een half jaar gratis uit te proberen. Op basis van de eerste ervaringen is Euwema positief: ‘Naast de CO2-reductie hebben we hiermee een tool in handen om te bepalen welke transportwijze de minste CO2 uitstoot. Wat vervolgens een dubbel voordeel kan opleveren voor onze klanten: een aantoonbare bijdrage aan de energietransitie in combinatie met kostenreductie.’

Ook interesse in BigMile?

Kijk voor meer informatie op de website van TLN of meld je direct voor de gratis kennismaking met BigMile aan via de website van Connekt.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs