ACM moet naar behoeften transportsector kijken

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt bekend vergaande maatregelen door te voeren om de problemen op het stroomnet op te lossen. Instellingen en bedrijven van maatschappelijk belang krijgen de komende tijd eerder een aansluiting. Daarnaast worden grote bedrijven verplicht om na te gaan of zij op piektijden stroom kunnen afstaan. Op die manier denkt ACM ruimte te vinden voor nieuwe aansluitingen. TLN wil dat ACM nog specifiek kijkt naar de behoeften van de transportsector.

Begrip onder voorwaarden

Het is allang geen geheim meer dat het stroomnet piept en kraakt in haar voegen. Netbeheerders doen de komende jaren enorme investeringen in de verzwaring van het elektriciteitsnet, maar zij kunnen de snelle ontwikkeling van de vraag niet bijhouden. Logisch want bedrijven, huishoudens en de mobiliteitssector moeten allemaal grotendeels over naar energie uit het net. TLN heeft begrip voor maatregelen om de beschikbare capaciteit maximaal te benutten.

Datzelfde geldt voor een voorrangsregeling voor cruciale maatschappelijke belangen, maar stedelijke logistiek zou onderdeel van deze afwegingen moeten zijn. Dat zou de komende jaren ten minste moeten gelden voor logistieke bedrijven die in de aanstaande zero-emissiezones van de gemeentelijke binnensteden moeten werken.

Zij moeten overstappen naar elektrische vracht- en bestelauto’s maar de overheid is niet in staat om op tijd de stroomaansluitingen te regelen die daarvoor nodig zijn. TLN heeft daarom begrip voor de maatregelen onder de voorwaarde dat er binnenkort ook een aanpak komt die ondernemers in transport en logistiek helpt om aan de sectorverplichtingen te kunnen voldoen.

Noodplan voor stadslogistiek

Bedrijven in transport en logistiek die werken in de zero-emissiezones hebben nu oplossingen nodig om hun elektrische vrachtauto’s op te kunnen laden. Als dat niet direct kan komen uit een zwaardere netaansluiting dan dienen er snel wettelijke mogelijkheden te komen die ondernemers de komende jaren de vereiste ruimte geven. Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om bij elkaar te laden, maar er is ook batterijopslag nodig zodat de beperkte aansluitingen van bedrijven voortdurend optimaal gebruikt kunnen worden om op piekmomenten de energie uit de batterijen te kunnen gebruiken.

Binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur voor Logistiek wordt veel werk verzet om nieuwe mogelijkheden te vinden. Het is de hoogste tijd om dergelijke mogelijkheden snel beschikbaar te hebben zodat bedrijven perspectief krijgen voor de inzet van elektrische vrachtauto’s. TLN benut de publicatie van ACM om hiervoor opnieuw en extra aandacht te vragen bij de verantwoordelijke overheden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.