Advies EC: leg geen boete op bij uitzonderingsregeling lidstaten smart tacho 2

De Europese Commissie adviseert geen boetes op te leggen aan voertuigen zonder smart tacho 2 uit lidstaten met een uitzonderingsregeling. Sinds 21 augustus 2023 is de smart tacho 2 verplicht in nieuw geregistreerde voertuigen. Doordat de smart tacho 2 laat beschikbaar kwam, heeft een aantal lidstaten een tijdelijke uitzondering gemaakt. Hierdoor werd het in die landen mogelijk om voertuigen ook na 21 augustus 2023 te registreren met een smart tacho 1. Nederland had als één van de weinige landen een regeling die al vóór 21 augustus 2023 was afgesproken en waarmee voertuigen eerder geregistreerd konden worden om problemen te voorkomen.

De uitzonderingen die de lidstaten hebben gemaakt, kunnen alleen voor het eigen grondgebied worden afgekondigd. Deze voertuigen kunnen dan niet de grens over gaan. Er vond geen onderlinge afstemming plaats tussen de lidstaten waardoor nu verschillende uitzonderingen zijn gemaakt, wat onduidelijk en onzeker is voor handhavers en voertuigeigenaren.

Afgelopen week heeft de Europese Commissie, met de steun van leden van het Road Transport Committee, de lidstaten in het belang van harmonisatie opgeroepen om geen boetes op te leggen aan voertuigen die op basis van zo’n tijdelijke uitzondering na 21 augustus 2023 zijn geregistreerd (tot maximaal 31 december 2023) maar nog geen smart tacho 2 hebben. Deze voertuigen zouden dan, net als de andere voertuigen met een smart tacho 1, vóór 19 augustus 2025 alsnog van een smart tacho 2 moeten worden voorzien.

Tot op heden heeft Nederland dus niet zo’n uitzondering. Dit komt omdat de RDW de procedure al voor 21 augustus heeft versoepeld voor registraties en de voertuigindustrie onder druk van de komende richtlijn zelf al maatregelen had genomen. Voertuigeigenaren in het buitenland die wel in aanmerking komen voor deze tolerantieperiode lopen overigens het risico dat de kosten van de retrofit-activiteiten bij de voertuigeigenaar komen te liggen.

Het is nog niet bekend of Nederland de oproep om geen boetes op te leggen gaat volgen. Lidstaten zijn hiertoe niet verplicht.

Zie hier een overzicht met informatie per lidstaat.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.