Amsterdam kiest voor kleinere, maar duidelijkere, zero-emissiezone

De zero-emissiezone die Amsterdam vanaf 1 januari 2025 invoert, wordt kleiner dan oorspronkelijk gepland. In plaats van het volledige gebied binnen de Ring A10, omvat de zero-emissiezone alleen het gebied binnen de centrumring S100. Dat staat in het verkeersbesluit zero-emissiezones dat de gemeente Amsterdam heeft gepubliceerd.

De reden voor een beperkte zero-emissiezone is de wens van de gemeente om ook vast te houden aan een milieuzone in bepaalde delen van de stad. Een geschikt verkeersbord waarmee voor ondernemers duidelijk onderscheid kan worden gemaakt, moet echter nog worden vastgesteld door de Tweede Kamer.

Het voornemen is om de zero-emissiezone in 2028 uit te breiden naar het volledige gebied binnen de Ring A10. Naast Amsterdam is er een beperkt aantal andere gemeenten waar dit probleem ook speelt. Vanuit TLN en evofenedex is aan de gemeente Amsterdam voorgesteld om hier het zogeheten ‘spiegelei-model’ te hanteren: een zero-emissiezone als centrum met daarbuiten de milieuzone.

Wessel Deelstra, Public affairs adviseur van TLN zegt: ‘Het is goed om te zien dat de gemeente op deze wijze kiest voor duidelijkheid richting ondernemers, ook over de toekomstige uitbreiding naar de Ring A10.’

Bedrijventerreinen

Naast het advies over de contouren van de zero-emissiezone hebben evofenedex en TLN zich in Amsterdam ingezet voor het bereikbaar houden van de bedrijventerreinen die nog in de oorspronkelijke zone lagen.

Zo waren de brancheorganisaties dicht bij een ontheffing voor de route richting het Foodcenter, een belangrijke overslaghub voor de Amsterdamse stadsdistributie. Door de keuze voor een kleinere zone vervalt dit probleem vooralsnog. Voorafgaand aan de verruiming van de zone in 2028 moet hier nog een keer kritisch naar worden gekeken.

Lars Ahsman (evofenedex) benadrukt het belang hiervan in onderstaande quote.

Vergelijkbare problemen

Het advies van TLN en evofenedex geldt niet alleen voor de gemeente Amsterdam, maar ook voor andere steden die overwegen een zero-emissiezone in te voeren en daarnaast een milieuzone te behouden. De brancheorganisaties adviseren deze gemeenten om hierover in gesprek te gaan met de gemeente Amsterdam en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Daarnaast roepen de organisaties het Rijk op om de zero-emissiebebording zo snel mogelijk gereed te hebben.

Klik hier voor het verkeersbesluit .

‘Het Foodcenter speelt een cruciale rol als overslaghub voor stadsdistributie naar het stadscentrum en we willen deze locatie graag toegankelijk houden voor toeleveranciers.’
Lars Ahsman (evofenedex)

Meer weten?

Contact de experts

Team Public Affairs

Adviseurs

Wessel Deelstra

Adviseur Public Affairs