Bedrag verblijfskosten eigen rijders 2023 vastgesteld

De belastingdienst heeft onlangs het bedrag voor de verblijfskosten eigen rijders van 2023 vastgesteld. Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen € 45,00 per gereden dag van de winst aftrekken als verblijfskosten.

In 2022 was dit bedrag vastgesteld op € 41,50. De vertrek- en terugkomdag telt hierbij voor de helft mee. Belastingplichtige moeten hun aantal gereden dagen wel inzichtelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door het laten zien van de rittenstaat.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer. Zelfs als deze internationale rit korter duurt dan 24 uur. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden er twee voorwaarden. De ritten dienen plaats te vinden op aaneengesloten dagen. Ten tweede moet het traject van elke rit zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.

Aftrek werkelijke kosten

Transportondernemers kunnen ook kiezen voor aftrek van de werkelijke kosten. Eén keer per jaar moet de keuze tussen forfaitaire aftrek en de aftrek van de werkelijke kosten worden gemaakt. Dit geldt dan ook voor alle ritten van dat jaar.

Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.