Bedrijfsleven roept staatssecretaris op verstoringen douanesystemen op te lossen

Het bedrijfsleven heeft vandaag een dringende oproep aan staatssecretaris Aukje de Vries gedaan om de (ver)storingen van de douanesystemen op korte termijn op te lossen. Deze verstoringen leiden bij veel ondernemingen tot enorme overlast, extra kosten en een ontwrichting van de logistieke ketens.

Op 10 augustus vond een ingelast overleg plaats van het Overleg Douane Bedrijfsleven-IT (ODB-IT). Daar is een update gegeven over de (ver)storingen van de douanesystemen in de afgelopen periode. De problemen liggen niet bij het aangiftesysteem AGS, maar bij de raakvlaksystemen met de andere processen/systemen van de douane die gebruikmaken van dezelfde infrastructuur als de Belastingdienst.

Uitval systemen

De douane begrijpt volledig dat het bedrijfsleven hiervan grote hinder ondervindt. Daarom heeft de overheidsdienst beheersmaatregelen genomen om de eigen processen/systemen robuuster te maken, maar de dienst kan niet uitsluiten dat (ver)storingen opnieuw optreden. De afgelopen dagen vertonen systemen minder uitval.

Knelpunten oplossen

Naar aanleiding hiervan doet het bedrijfsleven (VNO-NCW, TLN/Fenex, evofenedex, Vereniging van Nederlandse Terminal Operators en Vereniging Nederlandse Cargadoors) een dringende oproep aan staatssecretaris Toeslagen en Douane, Aukje de Vries, om deze (ver)storingen op korte termijn op te lossen. In een brief (20220818 Brief Verstoringen Douanesystemen t.a.v. Staatssecretaris Toeslagen en Douane) aan De Vries maken de ondernemersorganisaties duidelijk dat de huidige verstoringen in de douanesystemen ertoe kunnen leiden dat een kritische grens wordt overschreden, waardoor schepen de Nederlandse havens niet meer kunnen of willen aandoen.

Oproep aan bedrijven

Verder is afgesproken dat de partijen samen met de douane de huidige noodprocedure bekijken, om de eventuele knelpunten op te lossen en/of alternatieve werkwijzen mogelijk te maken die minder belastend zijn. Om een goed inzicht te krijgen verzoekt Fenex haar leden aan te geven waar zij tegenaan lopen bij het gebruik van de noodprocedure. Je kunt je bevindingen mailen naar secretariaat@fenex.nl met het onderwerp “ervaringen noodprocedure”. Graag voor 26 augustus!

Nieuwe werkgroep

De resultaten van deze inventarisatie worden verwerkt binnen een nieuw te formeren werkgroep onder het ODB-IT. De douane wil deze werkgroep begin september starten. Het is mogelijk in deze nieuwe werkgroep te participeren. Stuur jouw interesse in een mail, eveneens naar secretariaat@fenex.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Antoinette Vels

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.