Betere verkeers- en logistieke informatie voor vrachtverkeer Rotterdamse haven

Het Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaan het bedrijfsleven gezamenlijk voorzien van betere informatie over de verkeerssituatie in de Rotterdamse haven en de situatie op containerterminals en empty depots.

Het Havenbedrijf en TLN starten in samenwerking met het ministerie van Infrastrucuur en Waterstaat (IenW), het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), Deltalinqs en Simacan een project waarbij de al bestaande Mainport Traffic Monitor wordt uitgebreid met real time informatie van onder andere de wegvervoerders.

Uitbreiding Mainport Traffic Monitor

De huidige versie van de Mainport Traffic Monitor bevat al meer informatie dan de standaard verkeersinformatiediensten. Door deze uitbreiding krijgen logistieke bedrijven op intuïtieve wijze een nog accurater beeld van de actuele verkeerssituatie én de afhandeltijden bij containerterminals en empty depots. Dit lukt door data uit de systemen van de wegvervoerders anoniem en op veilige wijze te koppelen aan de Mainport Traffic Monitor.
Goed voor TLN-leden

‘Medewerkers van logistieke bedrijven kunnen deze informatie direct verwerken in hun planning en deze aanpassen aan de actuele situatie’, zegt TLN-directeur Jan Boeve. ‘En dat is goed nieuws voor al onze leden die vaak in de haven moeten zijn.’ Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Dit initiatief past in het beleid van het Havenbedrijf om de haven bereikbaar te houden. Aangezien tweederde van alle containerritten in de haven en regio plaatsvindt, gaat dit bijdragen aan een verbetering van de logistieke efficiëntie op zowel de weg als bij de terminals en depots.’

De verbeterde verkeersinformatie is in eerste instantie beschikbaar voor een gebied ter grootte van nagenoeg Zuid-Holland. De actuele reistijden, vertragingen, fileoverzichten en geplande afsluitingen die invloed hebben op de logistieke processen staan voorop. Daarnaast is aanvullende informatie over de aard van de hinder, actuele wegwerkzaamheden, gemelde ongevallen en brugopeningen opgenomen. Van circa 3.000 matrixborden boven de wegen in dit gebied zijn de beeldstanden zichtbaar, zodat planners zich een goed beeld kunnen vormen van wat de huidige verkeerssituatie is en een inschatting kunnen maken van hoe die zich gaat ontwikkelen. Dit gecombineerde beeld geeft, samen met de reistijden voor alternatieve routes, inzicht of omrijden rendeert.

De Mainport Traffic Monitor geeft ook inzicht in de afhandeltijden op de terminals en depots, zowel de actuele tijden als de historie. De planners kunnen door het combineren van deze informatie meerdere schermen vervangen door de Mainport Traffic Monitor.

‘Dit is een mooi instrument om beter in te kunnen spelen op de steeds veranderende verkeerssituatie in de regio Rotterdam en een goede ontwikkeling om digitalisering van de containersector naar een hoger niveau te brengen’, aldus Marco Post, voorzitter van de deelmarkt AZV (Alliantie Zeecontainer Vervoerders) van TLN.

Initiatiefnemers

Havenbedrijf Rotterdam en Simacan hebben het initiatief genomen om de Mainport Traffic Monitor op te zetten, mede op verzoek van Deltalinqs. TLN zal, met steun van het Havenbedrijf, samen met Simacan de uitbreiding naar de wacht- en afhandeltijden realiseren. Financiële bijdragen worden daarnaast door het NLIP en het ministerie van IenW gedaan.
De partijen zien dit initiatief als een eerste stap op weg naar een beter inzicht in de logistieke processen in de Rotterdamse haven. In een volgende fase wordt het bereikuitgebreid, zowel regionaal naar onder andere de corridor Rotterdam – Venlo als inhoudelijk door toevoeging van informatie vanuit andere ketenpartijen zoals terminals en depots.

Gebruik kosteloos

De verkeersinformatie van de Mainport Traffic Monitor zal in ieder geval tot eind 2019 kosteloos beschikbaar worden gesteld aan bedrijven met een logistieke operatie in of rondom het havengebied van Rotterdam. Zij kunnen een account voor de online tool aanvragen op www.mainporttraffic.nl. De verkeersinformatie is nu al beschikbaar, de wacht- en afhandeltijden zullen per 1 september 2018 beschikbaar zijn.

Meer weten?

Contact de expert

Antoinette Vels

Meld je aan voor de community om je ervaringen te delen.

TLN-leden ontmoeten elkaar op bijeenkomsten, maar ook online. TLN is van start met een pilot voor leden. Zij krijgen online toegang tot een omgeving waarop ze informatie kunnen delen over ondernemerschap en relevante onderwerpen zoals duurzaamheid.