Bufferparkeerlocaties voor vrachtwagens in Rotterdamse haven

Havenbedrijf Rotterdam gaat samen met Rijkswaterstaat en de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen tijdelijke bufferparkeerlocaties realiseren voor vrachtwagens.

Deze komen te liggen in het Rotterdamse havengebied, nabij ferryterminals, op zowel de zuid- als noordoever.​

Vijf locaties

In totaal gaat het om vijf bufferparkeerlocaties waar vrachtwagens na de Brexit tijdelijk terecht kunnen indien hun douanepapieren niet op orde zijn voor zeevervoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Doel van de gecoördineerde actie is om eventueel extra oponthoud als gevolg van extra douaneformaliteiten op ferry- en shortseaterminals tot een minimum te beperken en een zo soepel mogelijke goederendoorvoer van en naar het VK te waarborgen.

Toch gelukt

TLN is blij dat er voor iedere ferryafvaartlocatie in het Rotterdamse havengebied extra parkeerplaatsen komen. De afgelopen maanden hebben TLN en evofenedex zich hiervoor intensief ingezet. Ondanks de tijdsdruk, vragen over de financiering en de lokale zorgen is het toch gelukt om op tijd gronden te vinden voor tijdelijke noodparkeerplaatsen. TLN prijst wat dat aangaat de doortastendheid van het Rijk, de regio en het Havenbedrijf.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid