‘Centrum Utrecht drukker door zero-emissie bevoorrading’

Wordt het drukker in de Utrechtse binnenstad als de zero-emissiezone ingaat? Dat vragen ondernemers zich af, volgens RTV Utrecht. Probleem is dat de nieuwe elektrische busjes en vrachtwagens te zwaar zijn voor het wervenstelsel. Dat betekent dat je veel vaker heen en weer moet rijden met kleiner vervoer, zo denken zij. TLN denkt dat efficiënter, gebundeld vervoer kan helpen om het aantal verkeersbewegingen te verkleinen.

TLN erkent dat er in Utrecht sprake is van een bijzondere situatie, met de vele werfkelders waardoor er feitelijk geen zwaar elektrische autobussen kunnen rijden. In een tv-reportage en een artikel voor de website schetsen ondernemers hun zorgen over hoe ze hun winkels en horecagelegenheden moeten bevoorraden als het een emissieloze zone wordt. Ze zeggen beslist niet tegen zero-emissievervoer te zijn, maar vragen zich af hoe ze hun winkels en horecazaken moeten bevoorraden met wagens die hooguit voor de helft beladen kunnen worden, omdat ze anders te zwaar zijn om over de werfkelders te rijden. Dat betekent volgens hen dat er twee keer zoveel vrachtverkeer door de binnenstad gaat rijden, die nu al erg druk is.

Ontheffing voor ze-vervoer

Wethouders Oosters denkt dat het mee zal vallen. Al zijn elektrische bussen vaak zwaarder dan 2000 kilo: het maximale gewicht dat is toegestaan in het gebied met het wervenstelsel. Volgens ondernemers is dit gewicht bepaald door ‘een vinger in de lucht te steken’. De gemeente stelt dat er ‘wel degelijk onderzoek is gedaan.’

Echter, zo bepaalde de gemeente onlangs, vrachtwagens en standhouders kunnen vanaf 2025 een ontheffing krijgen voor de binnenstad. Zo kunnen zij de binnenstad in blijven rijden om winkels te bevoorraden. Dit gebeurt in afwachting van de komst van mogelijk lichtere elektrische bussen en vrachtwagens.

Aan de aslastbeperking gaat volgens wethouder Oosters niet meer getornd worden. Toch verwacht hij dat er uiteindelijk minder vervoersbewegingen in het centrum zullen zijn. TLN denkt ook dat dit mogelijk is. Namelijk, wanneer ondernemers hun goederen efficiënter, bijvoorbeeld gebundeld en meer verspreid over de dag gaan vervoeren.

Ook verwacht wethouder Oosters dat er meer per goederenboot vervoerd gaat worden. TLN stelt dat er ook andere emissievrije vervoersmogelijkheden zijn. ‘Denk aan het gebruik van elektrische bakfietsen.’

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.