Chaos rond Weesperstraat ten einde

Deze week kwam er een einde aan de knip op de Weesperstraat. Een veelbewogen tijd, met een hoop klachten, vertragingen en files op andere plekken in de stad. Vanuit de ambities op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid stelt het bedrijfsleven vragen bij deze aanpak. Bedrijven in de logistieke sector geven aan graag meer maatwerkopties te zien.

Vervoerders bevoorraden winkels, horeca en bouwlocaties in de binnenstad, maar ook bezorgen zij pakketjes aan consumenten. Steeds vaker worden hiervoor duurzame voertuigen ingezet. Goede en snelle verbindingen binnenstedelijk maken het vervoer efficiënter en leveringen kunnen met minder kilometers af, wat goed is voor de stad. De harde knip op de Weesperstraat, waarbij er geen maatwerk voor bevoorradend verkeer was, stond haaks op deze wens vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast zorgde de knip op andere plaatsen in de stad voor meer oponthoud, zoekend verkeer, meer kilometers en dus ook meer energieverspilling. Een ‘knijp’, in plaats van een harde ‘knip’, waarbij het bestemmingsverkeer daadwerkelijk de bestemming kan bereiken, lijkt een goede optie voor het project autoluw, zoals MKB Amsterdam al jaren bepleit.

Naar aanleiding van de chaos die in de eerste weken ontstond zijn de ondernemersorganisaties TLN, evofenedex, Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging Amsterdam City, MKB-Amsterdam en ORAM met wethouders Van der Horst (D66) en Mbarki (PvdA) in gesprek gegaan. De verschillende ondernemersorganisaties krijgen signalen van leden die niet meer in Amsterdam actief willen zijn vanwege al het oponthoud. “Eigenlijk willen we met een grote boog om Amsterdam heen, maar zelfs dat kan niet, want daar staat het ondertussen ook vast. Wij leveren een hoop inspanning om alles zo goed mogelijk te organiseren, alleen ondertussen lijkt het wel alsof je wordt tegengewerkt”, aldus Marco de Rijk, eigenaar van TLN-lid Niezen Transport. De wethouders lieten weten het zich aan te trekken dat het bedrijfsleven zich niet gehoord voelt. Vanuit de gemeente zijn voor deze onderwerpen meerdere vervolg overleggen toegezegd en is aangegeven het bedrijfsleven beter te betrekken via de bestaande adviescommissies.

Wessel Deelstra (Public Affairs adviseur bij TLN) gaat ervan uit dat de gemeente haar toezeggingen nakomt en, nog voordat er op andere plekken in de stad ‘geknipt’ of ‘geknepen’ wordt in de infrastructuur, met het bedrijfsleven in gesprek gaat om zo samen tot een werkbare situatie te komen. Schone, tijdige en efficiënte bevoorrading draagt bij aan het verhogen van de leefkwaliteit in de binnenstad voor alle Amsterdammers. Het bedrijfsleven verwacht binnenkort een uitnodiging van de wethouders om de knip te evalueren.

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.