Column Elisabeth Post: ‘Ongekend duurzaam’

Voor elke uitgave van ‘Nederland Logistiek’, het relatiemagazine van TLN, schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de logistiek. Deze keer aandacht voor de noodzakelijke verduurzaming van de sector.

‘In het nieuwste nummer van ‘Nederland Logistiek’ laten vijf experts hun licht schijnen op de toekomstige duur­zame bevoorrading van stedelijke gebieden in Neder­land. Zij concluderen enerzijds dat we al aardig op weg zijn. Maar anderzijds is ook duidelijk dat er nog wel wat moet gebeuren om het doel, een uitstootvrije stadsdistri­butie in 2025, te realiseren.

Inderdaad zijn er – gelukkig – al stappen gezet op het gebied van zero emissie stadslogistiek. Zo rijden er al heel wat elektrische bevoorradingsvoertuigen in de binnenstad rond, en het aantal last mile bezorgers dat emissieloos belevert groeit gestaag. Cycloon, onlangs nog de winnaar van de JongTLN-award, is daar een mooi voorbeeld van.

Maar zoals gezegd zijn we er nog niet. Zo moet er, liefst versneld, een groot aantal elektrische vrachtauto’s beschikbaar komen. Ook zijn meer laadpalen nodig, want dat aantal loopt ver achter bij de vraag. Verder moet de energie-infrastructuur het aankunnen om grote aantallen vracht- en bestelauto’s tegelijkertijd op te laden. En er moeten hubs aan de rand van de stad komen om goederen over te slaan van traditionele vrachtauto’s op uitstootvrije voertuigen.

Overigens, om écht te kunnen spreken van duurzaam transport, moeten niet alleen de vervoerders duurzaam opereren. Ook de afzenders en ontvangers van goede­ren moeten meedoen. Deze zogeheten ‘ketenoptimali­satie’ is wat mij betreft dan ook een speerpunt voor de komende jaren.

Daarbij helpt het om goede afspraken te maken met overheden. Er is op veel gebieden duidelijkheid nodig, bijvoorbeeld over de zero emissie zones. Want als die bekend zijn, kunnen winkeliers, groothandels en trans­portbedrijven daar hun plannen op baseren. En voor voertuigfabrikanten is het dan duidelijk wat het markt­potentieel in Nederland is.

Kortom, als logistieke sector zijn we aan zet. Maar we kunnen het beslist niet alleen. Iedereen moet zijn ver­antwoordelijkheid pakken. Dat gebeurt deels natuurlijk al, maar laten we hopen dat 2020 het jaar wordt waarop dit op serieus grote schaal gaat gebeuren. Het zou in mijn ogen een prima start zijn van een hopelijk onge­kend duurzaam decennium.’

Elisabeth Post
Voorzitter TLN

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs

Ontvang als lid korting op elke tankbeurt bij BP.