Containervervoer in haven met elektrische vrachtauto komt in zicht

De elektrische vrachtauto is vanaf 2024 goedkoper dan de dieselvariant, voor ritten in de Rotterdamse haven. Maar dan moeten er eerst betaalbare elektrische vrachtauto’s geschikt voor containertransport en goede laadinfrastructuur beschikbaar komen.

Dat blijkt uit een verkennende studie van het Havenbedrijf Rotterdam​, in samenspraak met TLN. Doel was om beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het verduurzamen van het wegvervoer van containers door het gebied.

Voorwaarden

Om deze ambitie te realiseren moet nog wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Zo zijn er op dit moment geen elektrische vrachtwagens voor containervervoer beschikbaar. Hierin kan verandering komen door technologische ontwikkeling, prijsdaling en capaciteitsverhoging van batterijen en aandrijflijnen. De verwachting is dat de elektrische vrachtwagen op termijn voor vele afstanden de optimale vervoersvorm zal zijn. Dat vraagt om de aanwezigheid en optimaal gebruik van een goede laadinfrastructuur.

Vrachtvervoer in de haven

Het Havenbedrijf streeft naar een CO2-neutrale haven in 2050 en richt zich hiervoor op de energietrans​itie in de industrie, maar ook op haven-logistieke operaties zoals onder andere het transport door het gebied. Vooral het vervoer van containers over de weg komt hierbij in het vizier. Want alleen al aan korte ritten (minder dan 30 kilometer) vinden er door de haven dagelijks maar liefst 12.000 plaats. Als deze ritten emissievrij zijn, kan er zo’n halve megaton CO2 worden bespaard.

Ambitie 2040

De aanpak past geheel in de gezamenlijk vastgelegde ambitie van Deltalinqs, TLN, evofenedex en Havenbedrijf Rotterdam om in 2040 alle havengerelateerde ritten over korte afstanden via de weg emissievrij te laten zijn.

Meer weten?

Contact de expert

Antoinette Vels

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.