Controles blijven belangrijk bij nieuwe handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil met slimmere handhaving transportbedrijven effectiever controleren. TLN steunt slimmere en risicogerichte handhaving, maar blijft sceptisch over het lage aantal controles door de ILT en benadrukt het belang van zichtbare wegcontroles.

De ILT publiceerde onlangs hun jaarverslag. Daarin staat wat zij in 2019 hebben gedaan om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verbeteren. De ILT benoemt in het verslag de slimme fraude met tachografen, die zij tot nu toe moeilijk kunnen opsporen en aanpakken. Om tachograaffraude effectiever tegen te gaan ontwikkelt de ILT nieuwe, slimmere opsporingsmethoden. TLN hoopt dat de ILT daarin slaagt, omdat tachograaffraude de verkeersveiligheid en het marktevenwicht ernstig verstoort.

Te weinig controles
Het is duidelijk dat het aantal controles sterk is afgenomen in de afgelopen jaren. In het jaarverslag erkent de ILT dat het aantal inspecteurs en de pakkans op dit moment laag is. Wettelijk is Nederland verplicht om minimaal 3% van het aantal totaal gewerkte dagen van chauffeurs te controleren. Dit minimum wordt niet eens gehaald, blijkt uit de meest recente publicatie van de Europese Commissie (2015-2016). Andere EU-lidstaten doen het beter: het gemiddelde aantal controles in Europa (6%) ligt veel hoger dan het minimum. Daarover is in het jaarverslag echter niets te vinden. De ILT publiceert al enige jaren geen cijfers meer over het aantal weg- en bedrijfscontroles in de sector.

Belang van controles
TLN maakt zich al lange tijd zorgen over de lage pakkans en de verminderde controles, zowel langs de weg als bij bedrijven. TLN steunt de ontwikkeling naar digitale handhaving, maar alleen als dit ook daadwerkelijk bijdraagt aan het verminderen fraude en oneerlijke concurrentie. TLN hamert daarnaast op het belang van zichtbare wegcontroles, juist om overtreders aan te pakken die buiten de digitale radar blijven. De effecten van de nieuwe handhavingsmethodes zijn intussen niet transparant.

Meer budget
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vorig jaar toegezegd structureel meer budget beschikbaar te stellen aan de ILT. Een deel daarvan wordt besteed aan nieuwe inspecteurs. Onduidelijk is hoeveel daarvan aan het programma voor de transportsector ten goede komen in de vorm van extra inspecteurs.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant