Convenant Haagse binnenstad: schone bevoorrading vanaf 2025

In 2025 worden winkels, horeca, kantoren en bewoners in de Haagse binnenstad alleen nog bevoorraad door zero-emissie-voertuigen.

Deze ambitie hebben de gemeente, Stichting Binnenstad, Binnenstad Ondernemers Federatie, Koninklijke Horeca Nederland, MKB Den Haag, VNO NCW, Uneto-Vni, TLN en evofenedex vastgelegd in het ‘Convenant Stedelijke Distributie’.​Het convenant werd op 8 maart ondertekend.​

Om de ambitie van zero emissie-bevoorrading in 2025 te realiseren, gaan de partijen de komende tijd met elkaar maatregelen uit het convenant​​ uitwerken. Zij zullen bijvoorbeeld bekijken hoe de inzet van elektrische voertuigen voor stadsdistributie gestimuleerd kan worden. Kan dat bijvoorbeeld door deze voertuigen op meer momenten toegang te verlenen tot de binnenstad?

Een ander onderwerp waar naar wordt gekeken zijn schonere voertuigen. Om bedrijven te helpen om deze schone voertuigen aan te schaffen zou er bijvoorbeeld een subsidiemaatregel kunnen komen. En er zal worden onderzocht of de bevoorrading anders kan worden georganiseerd, zodat er minder voertuigen nodig zijn. Bijvoorbeeld met een ‘hub’, een verzamelplaats voor goederen, aan de rand van de stad. Vandaaruit brengen 0-emmissie-voertuigen de goederen dan verder de stad in. Zo wordt gewerkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad.

Ambitieus én realistisch

​​​Het convenant past perfect binnen de duurzaamheidsvisie van TLN. Directeur Jan Boeve, die het convenant namens TLN tekende, is dan ook zeer tevreden met het convenant: ‘Het is tegelijk ambitieus én realistisch. Ambitieus, want we hebben afgesproken dat de Haagse binnenstad vanaf 2025 zonder uitlaatgassen bevoorraad wordt. En realistisch, want we begrijpen dat niet alle vrachtauto’s in 2025 zero emission kunnen zijn wanneer zulke voertuigen voor het eerst in 2022 van de lopende band rollen. Dus: de bestaande, schonere Euro 6-vrachtauto’s die nog niet afgeschreven zijn, mogen ook na 2025 nog de binnenstad in, mits zij op biobrandstof rijden. Zo zien we dat in de rest van het land ook graag. In gesprekken met andere gemeenten, nemen wij het Haagse convenant als goed voorbeeld mee.​’​

Meer weten?

Contact de expert

Anne-Marie Nelck

Clustermanager distributie