De keten is zo sterk als haar zwakste schakel

De toenemende dreiging van cybercriminaliteit, smokkel en ladingdiefstal staat ook in Nederlandse havens steeds hoger op de agenda als ernstig probleem. Voor criminelen zijn data en goederen binnen de Rotterdamse haven een interessant doelwit. Bedrijven, overheden, brancheverengingen en Portbase slaan de handen ineen met het programma ‘Samen veilig data delen’ (SVDD). Doel: de havencommunity en daarmee de hele logistieke keten versterken.

Portbase is de organisatie achter het Port Community Systeem (PCS) voor de Nederlandse havens. Zij stimuleert samenwerking en stelt bedrijven en overheden in staat om data met elkaar uit te wisselen. Alle vervoerders die containers komen afhalen of brengen bij de terminals maken gebruik van Portbase. Met eerdergenoemd programma SVDD wordt ingezet op een ketenbrede aanpak op basis van drie uitgangspunten.

Ten eerste het zekerstellen van veilige identiteiten van bedrijven en gebruikers. Zo wordt op persoons-gebruikersniveau Multi-Factor Authenticatie verplicht vanaf 1 juli 2022 voor alle diensten van Portbase. Dit betekent dat alle gebruikers bij het inloggen via een extra stap hun identiteit moeten verifiëren. ‘MFA is een essentieel onderdeel van cybersecurity en een van de beste veiligheidsmaatregelen om je organisatie, gebruikers en gevoelige gegevens te beschermen’ aldus Peter de Graaf Managing Director bij Portbase.

Ten tweede het ontwikkelen van veilige ketens. Bij het containervrijgaveproces zijn meerdere partijen betrokken, zoals de rederij, terminal, expediteur, verlader en vervoeder. De opvolgende schakel treedt momenteel toe tot de keten doordat die beschikt over een ‘sleutel’ of pincode. Samen met het bedrijfsleven wordt nu een ‘vertrouwensketen’ gerealiseerd waarbij de opvolgende schakel ‘gemachtigd’ wordt. Zodoende kunnen alleen bekende en geautoriseerde partijen nog deelnemen aan het logistieke proces.

Binnen Portbase ligt als laatste het accent op het verhogen van de digitale veiligheid van het platform en het aanscherpen van diverse securityprocessen om ook in de toekomst weerbaar te blijven.

In verkeerde handen

Dat havens doelwit zijn van cybercriminelen is een groter wordend probleem. Zo waren er recent aanvallen in Antwerpen, Gent en Duitsland. Daarnaast zijn er volop drugsvondsten waar de digitale en fysieke wereld elkaar kruisen. Volgens Marco Post, directeur van logistiek dienstverlener H.N. Post en Zonen, is digitalisering een goede zaak, maar hij maakt zich tegelijkertijd ook zorgen. ‘Je wisselt zoveel data uit, waardoor je soms bang bent dat ze in verkeerde handen terechtkomen. Het is goed om te streven naar veiligheid.’ Hij omarmt het programma dan ook: ‘Ik ben heel positief. Nu ga ik er al vanuit dat we onze data veilig delen. Toch is het goed als alleen maar degene die over die container kan beschikken, die ook krijgt.’

Behoefte aan veiligheid

De Graaf legt uit waar het programma vandaan komt: ‘Er is toenemende behoefte aan veiligheid in de havens. Veelal door onbewust menselijk handelen komt informatie in verkeerde handen. De keten is zo sterk als de zwakste schakel.’ Daar is Ad Schoenmakers, directeur van Ritra Cargo, het mee eens. Het programma komt als geroepen: ‘Ik zou willen dat het al veel eerder was gebeurd, als ik eerlijk ben. Het is goed als we in een veilig gestructureerd kader terechtkomen. We kunnen hierdoor makkelijker met elkaar communiceren.’

Extra tijd

Toch zijn er ook nog wel wat zorgen. Marco Post ziet als grootste nadeel dat extra handelingen vergeten kunnen worden. ‘Als er meer schakels of handelingen tussen zitten, geeft dit ook meer kans op fouten. Meer mensen zijn afhankelijk van elkaars handeling.’ Peter de Graaf begrijpt de zorgen: ‘Het kost extra tijd of ongemak, maar dat weegt niet op tegen het veilige werk. Wij bieden goede handvatten om het zo makkelijk mogelijk te maken en er zijn zeker ook efficiëntie voordelen te behalen. Dit doen we uiteraard niet alleen en de oplossingen worden uitvoerig getest in pilots. ’Ad Schoenmakers vraagt zich af wat er gebeurt als het systeem straks uitvalt. ‘Kunnen we de boel dan nog aansturen?’ De Graaf: ‘Het PCS behoort al jaren tot de vitale infrastructuur van de Nederlandse havens. Hoewel we beschikken over noodprocedures, blijven we nu en in de toekomst aanzienlijk investeren in een veilig en betrouwbaar platform.’

Beter imago

Niet alleen de haven wordt veiliger, hopelijk profiteert de hele logistieke keten hiervan. ‘Het begint bij een stuk bewustwording. Dit is ook de reden dat starten met een gezamenlijke campagne’, zegt De Graaf. Volgens Post draagt het geheel ook bij aan een beter imago van de haven. ‘Antwerpen neemt soortgelijke stappen. Laten we samen optrekken, immers water stroomt naar het laagste punt.’ Schoenmakers voegt eraan toe: ‘Portbase is overal actief. Meerdere havens gaan aansluiten op dit systeem en daarmee zij we heel goed op weg. Helemaal waterdicht ben je nooit, maar we zijn hiermee op de goede weg.’

TLN is een partner van het programma SVDD. Kijk voor meer informatie op: www.portbase.com/veilig-data-delen.

Dit artikel is recent gepubliceerd in HUB, het ledenblad van TLN. Auteur: David Kersemaekers.

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie medewerkers & adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.