ECTA vraagt besluitvaardigheid rond Eurovignet en lagere tolheffing voor zero-emissie trucks

De European Clean Trucking Alliance (ECTA), waar TLN deel van uitmaakt, roept samen met onder andere Natuur & Milieu, Clecat en Scania de Transportministers en het Europees parlement op om haast te maken met de onderhandelingen over het Eurovignet.

“De herziening van het Eurovignet is van cruciaal belang om de investeringen van vrachtwagenfabrikanten en vervoerders te stimuleren om groenere vrachtwagens op de weg te brengen”, aldus de organisaties in een open brief aan de Europese transportraad.

ZE-wagens uitgezonderd

Om de duurzaamheidstransitie te ondersteunen willen de organisaties daarom dat de hoogte van Europese tolheffingen afhankelijk worden van de uitstoot van vrachtwagens. Als een vrachtwagen veel vervuilt, betaal je ook meer belasting. Schonere vrachtwagens betalen minder tol. Zero-emissie vrachtwagens zouden tijdelijk uitgezonderd moeten worden van belastingen.

Zekerheid

Deze nieuwe wetgeving is nodig om ondernemers te stimuleren in hun verduurzamingsopgave en hen investeringszekerheid te bieden. De herziening van het Eurovignet laat al vier jaar op zich wachten. Daarom dringen de organisaties erop aan om een akkoord te vinden en de nieuwe regels zo snel mogelijk (Q3 2022) in te voeren.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs