‘Elektrische bestelwagen nog lang geen volwaardig alternatief’

Het afbouwen van de vrijstelling van de BPM-heffing op bestelbussen is een onredelijke lastenverzwaring voor ondernemers en doet niets voor de vergroening van het bedrijfswagenpark, in tegendeel zelfs. Met die boodschap heeft voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vanmiddag in de Tweede Kamer een petitie overhandigd aan de vaste commissie voor infrastructuur en waterstaat. Dat deed hij mede namens de VNO-NCW, evofenedex, Bouwend Nederland, BOVAG, TLN, Techniek Nederland en RAI vereniging. Woensdag is er in de Kamer een debat over duurzaam vervoer.

De organisaties vragen de Kamer met hun petitie om de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor bestelwagens met fossiele verbrandingsmotor bij het kabinet van tafel te krijgen. ‘Ondernemers zijn massaal bezig met verduurzaming en willen ook echt hun wagenpark vergroenen. Maar elektrische bestelwagens zijn nog lang geen volwaardig alternatief voor de installateur, hovenier, aannemer en transporteur die óf lange afstanden moet afleggen óf de bus zwaar moet beladen’’, aldus Vonhof bij de overhandiging. De actieradius is nog te beperkt en er is nog geen toereikend oplaadnetwerk.

Klimaatdoelen verder uit beeld

Er zal met deze maatregel dan ook geen ondernemer méér overstappen op elektrisch, aldus de organisaties. De klimaatdoelen raken eerder verder uit beeld dan dichterbij, omdat ondernemers waarschijnlijk langer in hun oude dieselbus blijven rondrijden of een tweedehands met lagere BPM aanschaffen. Zonder BPM-vrijstelling gaat een nieuwe diesel gemiddeld 11.000 euro meer kosten (+38 procent). ‘Een excessieve en onredelijke lastenverzwaring voor ondernemers, die vooral het mkb raakt.’, aldus Vonhof. Circa tweederde van alle bestelwagens in ons land is in gebruik bij bedrijven met maximaal vijf bestelwagens.

Vonhof wijst erop dat vele duizenden mkb-bedrijven afhankelijk zijn van een betaalbare bestelbus om hun boterham te kunnen verdienen. ‘Een bestelwagen is voor ondernemers geen luxeproduct, maar pure noodzaak.’

Geleidelijk afschaffen

Het kabinet wil de vrijstelling van BPM-afdracht voor bestelwagens met een fossiele verbrandingsmotor tussen 2024 en 2026 geleidelijk afschaffen om de elektrificatie van het bestelwagenpark te versnellen. Het verwacht daarmee tussen 2024 en 2030 in totaal 2,2 miljard euro op te halen. Volgens de ondernemersorganisaties is dat een veel te rooskleurige inschatting. Door de maatregel zullen minder ondernemers een nieuwe diesel kopen en vallen de BPM-opbrengsten dus lager uit.

Kamervragen

SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft over de kabinetsplannen al Kamervragen gesteld. Zo wil hij onder meer weten of het kabinet bereid is met het bedrijfsleven in gesprek te gaan om te komen met tot werkbare alternatieven.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.