EU: buitenlandse overtreders milieuzone moeten ook boete krijgen

Het Europees Parlement wil dat lidstaten kenteken-informatie kunnen uitwisselen bij overtreding van de regels van milieuzones, zodat ook buitenlandse overtreders beboet kunnen worden. TLN pleit hier al langer voor en is blij met dit nieuws.

​Het Europees Parlement maakte tijdens een stemming op 24 oktober in totaal bijna 1,5 miljoen euro vrij voor de harmonisering van milieuzones​. Een deel van dat geld gebruikt de EU om een informatie-uitwisselingssysteem te onderzoeken, dat gekoppeld is aan een bestaand systeem voor de uitwisseling van voertuiggegevens. Met die informatie kan de politie ook buitenlandse voertuigen die niet in Nederland staan geregistreerd, een boete geven.

Buitenlandse collega’s niet beboet

In de transportsector speelt dit probleem vooral in de milieuzone op de Maasvlakte: daar komen veel buitenlandse vrachtauto’s. Veel Nederlandse transporteurs hebben een nieuwe vrachtauto gekocht om aan de eisen van de milieuzone te kunnen voldoen. En tot hun frustratie zien zij soms buitenlandse collega’s, die met een oudere vrachtwagen de milieuzone in te rijden zonder daar een boete voor te krijgen.

Het probleem

Buitenlandse voertuigen die de Maasvlakte op willen moeten zich wel verplicht registreren, zodat de voertuig- en eigenaargegevens bekend zijn. Het probleem is dat slechts ongeveer de helft van alle buitenlandse vrachtauto’s die op de Maasvlakte komt, geregistreerd is. Om de eigenaarsgegevens te achterhalen van de andere helft, is medewerking nodig van de buitenlandse registratieautoriteiten (‘RDW’s’). Die blijken dat bijna altijd te weigeren. Daarnaast blijkt dat boetes voor vrachtauto’s waarvan de gegevens wel bekend zijn, ook niet door andere Lidstaten in behandeling worden genomen.

De oplossing: Europese afspraken

De oplossing ligt voor de hand: Europese afspraken over informatie-uitwisseling en afhandeling van boetes. Dan kunnen buitenlandse overtreders gewoon via camera’s betrapt en beboet worden en is de inning van de boetes ook geen probleem meer.
TLN kaartte het belang van die Europese afspraken eerder al aan​ en is dan ook blij dat het Europees Parlement ook het belang van zulke afspraken inziet.

Harmonisering milieuzones

Het Europees Parlement wil naast die informatie-uitwisseling ook graag dat de toegangseisen voor de milieuzones in de verschillende lidstaten hetzelfde worden. Deze harmonisering van milieuzones zorgt ervoor dat het voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs overzichtelijker wordt. TLN pleit al langer voor een harmonisering van de milieuzones in Nederland, moedigt een harmonisering op Europees niveau zeker aan.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs