EU-ministers eens over strengere uitstootnormen vrachtauto’s

De ministers van Milieu van alle EU-lidstaten zijn het eens geworden over nieuwe CO2-uitstootnormen voor nieuwe vrachtauto’s. TLN steunt strengere normen waardoor vrachtauto’s aanmerkelijk zuiniger worden.

In 2030 moet de uitstoot volgens de ministers met 30 procent zijn gedaald ten opzichte van de uitstoot in 2019. Dat is minder ambitieus dan wat het Europees Parlement in november voorstelde.​ Het Parlement ziet graag dat vrachtauto’s vanaf 2025 20 procent minder CO2 uitstoten en vanaf 2030 35 procent. In januari 2019 beginnen de onderhandelingen over de definitieve normen. Dan geeft ook het Europees Parlement weer zijn visie op de normen.

TLN steunt strengere normen

TLN wil graag dat nieuwe vrachtauto’s minder CO2 uitstoten. Strengere normen schrijven voor dat vrachtauto’s aanmerkelijk zuiniger moeten worden. Dat helpt transportbedrijven hun ambities voor een duurzame transportsector​​ waar te maken. TLN ziet graag een halvering van de CO2-emissies van vrachtauto’s in 2030 en die CO2-normen zijn een belangrijk instrument om dat te bereiken. De transportsector heeft zero emission op termijn als stip op de horizon. Dat is technisch voorlopig nog niet mogelijk. Tot die tijd is het dus belangrijk dat vrachtauto’s zo zuinig mogelijk rijden en dat er duurzame brandstoffen gebruikt worden. Strenge normen zijn daarbij nodig. Daarnaast zal de sector nog efficiënter gaan werken, om het aantal kilometers dat vrachtauto’s maken te verlagen waar mogelijk.

Open brief vervoerders

Een aantal Nederlandse transportbedrijven schreef onlangs een open brief aan ACEA, de Europese koepel van autofabrikanten. ACEA verzet zich tegen strengere normen en de vervoerders vragen ACEA in die open brief dat verzet te staken en vragen andere transportbedrijven zich aan te sluiten bij het initiatief. TLN steunt deze oproep.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs