EU-subsidie voor 800 vrachtautoparkeerplekken

Er komen 800 parkeerplekken voor vrachtauto’s bij in Rotterdam, Asten, Venlo en op truckparking de Kilt bij Dordrecht. Het ministerie van IenW en Zuid-Holland, Brabant en Limburg ontvangen 4 miljoen euro EU-subsidie voor beveiligde private truckparkings.

​​Ook krijgt North Sea Ports 800.000 euro voor een beveiligde truckparking voor 250 trucks bij Borsele.

Al jaren zet TLN zich in voor de realisatie van meer beveiligde truckparkings. Met deze Europese subsidietoekenning zet Nederland een belangrijke stap naar voldoende en veilige parkeerplekken voor vrachtautochauffeurs.

Gezamenlijke aanpak

Eerder dit jaar drongen TLN, VNO-NCW Brabant Zeeland en evofenedex in een statement​ al aan op een gezamenlijke aanpak van het tekort aan beveiligde parkeerplekken. Dit statement werd tijdens een werkbezoek door alle betrokken provincies onderschreven. TLN is blij dat er nu ook daadwerkelijk meer plekken gecreëerd kunnen worden.

Tekort van ruim 500 plekken

Het huidige tekort van ruim 500 vrachtautoparkplekken op de corridors Rotterdam – Venlo en Rotterdam – Arnhem zorgt voor veel problemen. Chauffeurs zijn door het tekort aan parkeerplaatsen gedwongen om te parkeren op vluchtstroken langs snelwegen, in gemeenten of op bedrijventerreinen. Dat leidt tot overlast, bijvoorbeeld in de vorm van afval, geluid en (verkeers)onveilige situaties. Ook voor de arbeidsomstandigheden van vrachtautochauffeurs is dit een onwenselijke situatie. Als er niets gebeurt, loopt het tekort op termijn op tot 2000 parkeerplekken.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid