Europarlement spreekt zich uit over Mobiliteitspakket

Nadat de stemming eerder was uitgesteld, heeft het Europees Parlement vandaag alsnog gestemd over het Mobiliteitspakket. TLN licht bijgaand de belangrijkste uitkomsten toe.

​Detachering

TLN vindt het positief dat er op detacheringsvlak een uitzondering voor bilateraal en transit verkeer is gekomen en dat vanaf dag 1 detachering op cabotage van toepassing is. Hiermee wordt een groot deel van het vervoer niet lastig gevallen met onnodige administratieve lasten en wordt de directe concurrentie met nationaal vervoer aangepakt.

Rij- en rusttijden

TLN betreurt dat het voorstel van Europarlementariër Wim van de Camp – om een uitzondering te maken voor het genieten van de 45 uur rust in de cabine op een beveiligde parkeerplaats met goede voorzieningen – niet is aangenomen. De uiteindelijke uitkomst, een totaalverbod op het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine, vormt voor de sector een ernstige inperking van de flexibiliteit en een groot praktisch probleem. Het is heel spijtig dat het Europees Parlement hiermee geen rekening heeft gehouden en niet heeft geluisterd naar de transportondernemers. Daar komt bij dat, net als de compensatie van de verkorte wekelijkse rust, dit alleen mogelijk wordt in combinatie met een reguliere rust van 45 uur. Ook dit betekent voor de sector een flinke beperking van de flexibiliteit.

De referentie van de wekelijkse rust blijft op 2 weken staan. De Europese Commissie had hier 4 weken van willen maken.

TLN vindt het verder een goede zaak dat de verplichte ‘return home’ van de chauffeur van 3 naar 4 weken is gegaan. Ook is er meer flexibiliteit voorzien voor het doorbrengen van de verkorte wekelijkse rust op de ferry of de trein. Daarnaast komt er voor chauffeurs die aan het einde van hun rijtijd bijna thuis zijn een mogelijkheid om – na een pauze van 30 minuten – de rijtijd te overschrijden, onder vermelding van de reden waarom dit noodzakelijk is.

Tachograaf

TLN vindt het een goede zaak dat de tachograaf verder wordt ontwikkeld en de retrofit tachograaf fasegewijs wordt ingevoerd voor internationaal vervoer.

De tachograaf zal verder worden ingezet voor de handhaving van andere wetgeving, zoals detachering en cabotage. Daarom zal de tachograaf ook gaan registreren wanneer er een landsgrens wordt overschreden en wanneer er laad- en losactiviteiten plaatsvinden.

Niet blij is TLN met de uitbreiding van de registratieperiode van 28 naar 56 dagen. Dit was al een overbodige administratieve last voor de sector, maar nu de referentieperiode van de wekelijkse rust niet meer op 4 maar op 2 weken is gesteld door het Europees Parlement is deze regel helemaal nergens meer op gegrond.

Cabotage

Positief is TLN over het feit dat het Europees Parlement de regels omtrent cabotage niet verder heeft geliberaliseerd. De combinatie van caboteren in 3 dagen en daaropvolgend een ‘cooling off’-periode van 60 uur is in ieder geval niet het verder opengooien van het cabotageregime, aldus TLN.

Helaas wil het Europees Parlement wel vrachtwagens verplichten om één keer per 4 weken terug te keren naar het land van vestiging. Dit zorgt mogelijk voor meer lege ritten en is voor de sector ook een extra inperking van de flexibiliteit.

Reces

Of genoemde voorstellen ook echt wetgeving worden en zo ja, wanneer dit gebeurt, zal moeten blijken nadat de onderhandelingen met de Europese Raad zijn gestart. De stemming van vandaag is net voordat het Europees Parlement met reces gaat vanwege de komende verkiezingen. De onderhandelingen zullen daarom hoogstwaarschijnlijk pas in september beginnen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs