Europees Parlement akkoord over herziening maten en gewichten richtlijn

Op dinsdag 12 maart heeft het Europees Parlement ingestemd met een voorstel tot herziening van de maten en gewichten richtlijn. Eerder had de transportcommissie van het parlement hier al een positief besluit over genomen. Transport en Logistiek Nederland is blij met het akkoord en ziet het vervolgtraject met spanning tegemoet.

Onlangs berichtte TLN al dat de transportcommissie akkoord was over nieuwe grenswaarden voor de maten en gewichten voor vrachtauto’s die in de EU rijden. Tot tevredenheid van TLN heeft het Europees Parlement (EP) dit besluit overgenomen. Enkele belangrijke zaken waar TLN jaren voor heeft gelobbyd zijn hierin terug te vinden. Zo gaat het maximumgewicht van combinaties in het grensoverschrijdend vervoer van 40 naar 44 ton en wordt de internationale inzet van LZV’s vergemakkelijkt. Ook komt er extra lengte en gewicht voor ZE-vrachtauto’s. Voor wat betreft de 44 ton; deze geldt voor ZE-combinaties voor alle lidstaten en voor de fossiele aandrijving alleen voor landen die dit gewicht al voor het nationaal vervoer toestaan. Vanaf 1 januari 2035 geldt de 44 ton enkel nog voor ZE-combinaties.

Tussenstap

Een akkoord in het Europees Parlement is een belangrijke tussenstap, maar nog geen eindstation. Net als het Europees Parlement moet ook de Raad van de Europese Unie (de EU-transportministers) met een zienswijze komen. Deze is er nog niet, en daar kan nog het nodige veranderen. Want een aantal landen in de Raad zijn redelijk conservatief als het op zaken als LZV’s of verhogen van gewichten aankomt. Het is daarom allerminst zeker dat alle voorstellen uit de tekst van het parlement ook de uiteindelijke herziening halen. Uiteraard vervolgt TLN de lobby op dit onderwerp. TLN gaat zich inspannen om het besluit van het EP over de eindstreep te trekken.

Hoe verder?

De eerstvolgende vergadering van de Transportraad is op 18 juni 2024, maar het is nog niet duidelijk of het maten en gewichten dossier dan op de agenda staat. Het kan zomaar doorschuiven naar de volgende bijeenkomst. Zodra de Raad tot een zienswijze is gekomen, kunnen het Parlement en Raad met elkaar in onderhandeling gaan. In het meest gunstigste geval zou er voor het einde van het jaar een definitief akkoord kunnen zijn. Daarna kan het wijzigingsvoorstel van de Richtlijn maten en gewichten gepubliceerd worden. Dat zou dan ergens in de eerste helft van 2025 kunnen zijn. Maar als de overleggen langer duren kan dat ook na de zomer van 2025 zijn. Een drietal weken na publicatie treedt de nieuwe richtlijn in werking. De lidstaten hebben normaal gesproken twee jaar de tijd om te zorgen dat ze aan de richtlijn voldoen. Mogelijk dat die termijn voor deze richtlijn wordt verkort naar een jaar. Ook dat is nog niet zeker.

Meer weten?

Contact de expert

Ambro Smit

Deelmarkt secretaris

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.