Europees Parlement stemt in met strengere CO2-eisen voor nieuwe trucks

Het Europees Parlement stemde vorige week in met het wetsvoorstel voor scherpere CO2-doelen voor nieuwe vrachtauto’s, bussen en trailers. Hiermee is het voorstel waarover TLN eerder berichtte: ‘Brussel kiest voor strenge CO2-normen met vervroegde evaluatie' nu door het Parlement bekrachtigd. Het voorstel werd aangenomen met een meerderheid van 341 stemmen tegenover 268 tegenstemmen en 14 onthoudingen. De afspraak houdt in dat truckfabrikanten ervoor moeten zorgen dat de CO2-emissies van hun zware voertuigen steeds verder omlaaggaat.

Met ingang van 2030 gaat dat om een reductie van 45% ten opzichte van 2019, het jaar waarin de verplichte VECTO-meetmethodiek werd ingevoerd. Vanaf 2035 moet de reductie 65% zijn en met ingang van 2040 gaat het om 90%. De afspraak geldt voor zware vrachtauto’s inclusief bijzondere voertuigen zoals betonmixers en voor bijvoorbeeld afvalinzameling. Voor voertuigen die redelijkerwijs niet met een elektrische aandrijflijn geproduceerd kunnen worden zoals kraanwagens geldt een uitzondering. Nieuwe trailers dienen vanaf 2030 te voldoen aan een CO2-reductie van 7,5%, en voor semi-trailers 10%.

Het voorstel waarover we eerder berichtten: ‘Brussel kiest voor strenge CO2-normen met vervroegde evaluatie‘

Deur op een kier voor verbrandingsmotoren

De aangenomen wet houdt ook in dat de Europese Commissie in 2027 gedetailleerd dient te rapporteren over de effectiviteit en de consequenties ervan. Daarmee hangt samen of en op welke manier de CO2-normen doorgetrokken zullen worden naar lichte vrachtauto’s. Als onderdeel van de evaluatie dient de Commissie dan ook inzicht te geven in de mogelijkheden voor het registeren van nieuwe trucks die uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen kunnen rijden en in hoeverre een eventuele correctiefactor voor CO2-emissies wenselijk kan zijn. De afspraak betekent ook dat verbrandingsmotoren onder strikte voorwaarden worden aangemerkt als ‘zero emissie’ ten aanzien van CO2-uitstoot. De grenswaarden daarvoor zijn gelegd bij 3 gram per ton/km of 1 gram per/km. Dat biedt mogelijk ruimte voor toepassing van een waterstofverbrandingsmotor die overigens voor schadelijke emissies dient te voldoen aan de nieuwe eisen voor euro-VII. Juist vanwege de luchtkwaliteit is daardoor niet zeker dat zulke voertuigen in de toekomst toegang zullen krijgen tot onze zero emissiezones in de binnensteden.

De instemming van de Europese Raad vormt de laatste stap voor de invoering van de wet. Dat wordt gezien als een formaliteit. De volledige tekst van de wetgeving vind je hier.

Europese Verkiezingen

De afronding van dit dossier is onderdeel van de laatste handelingen die in Brussel uitgevoerd worden voor de start van het verkiezingsreces. Nadat in de laatste week van april dit reces van start gaat, komt in Europa de verkiezingscampagne op volle toeren. De laatste kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s zijn inmiddels bevestigd en de verschillende campagnemomenten en verkiezingsacties staan nu volop in de steigers. Op 6 juni gaan wij in Nederland naar de stembus. Ook TLN roert zich uiteraard bij deze verkiezingen. Europa is voor onze sector van groot belang en TLN besteedt dan ook veel aandacht aan de Europese belangenbehartiging. Vorig jaar is er al TLN Manifest Europese verkiezingen 2024 opgesteld en gedeeld met de verschillende programmacommissies. In de komende maanden besteedt TLN meer aandacht aan deze verkiezingen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.