Geen verlenging voor plug-in hybride vrachtauto’s in zero-emissiezones

Met het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat plug-in hybride vrachtauto’s (PHEV) tot 1 januari 2030 toegang hebben tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek. Dat geldt in tegenstelling tot dieseltrucks dus ook voor nieuwe PHEV’s die na de instelling van de zero-emissiezones (ZE-zones) op de weg komen, mits de voertuigen in de ZE-zone aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden. Daar staat tegenover dat de periode tot 2030 te kort is voor de normale afschrijving van een vrachtauto.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kansen en risico’s van het verlengen van de toegang van PHEV’s tot ZE-zones. In het onderzoek is gekeken naar het nut en de noodzaak, alsook naar de impact op de groei van PHEV’s en nul-emissie voertuigen in Nederland, en het verwachte effect op de totale CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot van vrachtwagens. Het rapport biedt geen handvatten voor aanpassing van de gemaakte afspraken. De inzet van PHEV’s in de ZE-zones eindigt dus onveranderd op 1 januari 2030: Onderzoek naar verschuiving uiterste toegangsdatum plug-in hybride vrachtwagens (PHEVs) in ZE-zones :: Op weg naar ZES.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.